A teremtés hete

Dátum
2023. szeptember 24. –
2023. október 1.
+ Naptárhoz adom

Idén is a teremtés hetének megtartására hív mindenkit a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, az Ökogyülekezeti Mozgalom és partnerszervezeteik.

„Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!” (Ám 5,24)

„A víz számos bibliai képben a helyreállító igazságosság megjelenítője, többek közt idei mottónkban is. A nemzetközi Season of Creation 2023-as igeszakasza Ámósz próféta könyvéből származik. Az 5. fejezet alcímeinek kontextusát az egyre szűkülő fókusz jellemzi, a környező népek tablójától Izrael vétkéig, Izrael vétkének részletes taglalásán keresztül a legsúlyosabb bűnig, az Istentől való elfordulásig – ezt az egyre élesedő közelképet törli el és vázolja újra Isten ítélete, az áradó víz” – írják a teremtés hetének idei füzetében. „A víz Isten kétarcú eszköze: egyszerre áldás és átok, szárazság idején az új élet garanciája, a szenny és a piszok elhatalmasodása esetén a tisztaság szavatolója, ajándék és kegyelem, ugyanakkor a heves áradások, tengeri viharok idején a káosz, a pusztítás kérlelhetetlen erői is megmutatkoznak benne, a büntetés hordozója is lehet. Az ámószi igeszakaszban egyszerre érvényesül a minden rosszat elsöprő, tönkrezúzó áradás, a tisztítás és a helyreállítás motívuma.”

Teremtés hete 2023 banner

A teremtés heti füzetben idén a víz körforgásához kapcsolódó Igék szolgálnak a meditációsorozat alapjául. A rövid tematikus tanulmányok bemutatják, miként van jelen mindennapjainkban az élet nélkülözhetetlen feltételeként a víz, milyen törekvésekkel találkozunk a nagy nemzetközi szervezetek munkájában a vizek védelmével kapcsolatban, illetve mi a jelentősége a vizes élőhelyek megőrzésének az élet jelene és jövője szempontjából. A kiadvány arra buzdítja olvasóit, hogy gondolkodjanak el a víz és a teremtett létezők közti igazságosság összefüggéseinek sokrétűségén, imádsággal, cselekvéssel és bölcs figyelemmel legyenek résztvevői az ámószi igazságpatak áradásának.

Arra bátorítják az egyházi közösségeket, hogy szervezzenek saját programokat a teremtés hete alkalmából 2023. szeptember 24. és október 1. között. A teremtett világ megőrzésében kiemelt szerepük van a helyi közösségeknek. A szervezők szerint az egyházi közösségek mintaadóként és értékközvetítőként különösen fontos szerepet játszanak ebben a folyamatban.

A regisztrált eseményeket megjelentetik a honlapjukon (teremtesunnepe.hu) és a Facebook-oldalaikon. A teremtés hetei programok, események regisztrációja ide kattintva érhető el!