Együtt a teremtett világ megóvásáért

Tisztaság nem ott van, ahol takarítanak, hanem ahol a rendet fenntartják. Igaz ez Hajdúnánásra: e városban az utazó barátságos, tiszta, csendes környezettel találkozhat, elmenekülve a nagyvárosi zajtól. Ez az ártalom az itt élők számára teljesen idegen. Az Alföld északi peremén található városnak gazdag a történelme. Ott született mások közt Hegedűs Lóránt református püspök. A településen a környezet szépségéért sokan fáradoznak, példának okáért olyan emberek, akik krisztusi törődéssel tekintenek a teremtett világra. Nem véletlen, hogy ez a gyülekezet már háromszor is elnyerte az Ökogyülekezeti díjat.

A hajdúnánási gyülekezet természetszeretetét már a városközpontban álló, több mint ezer személyes templom kertje is jól mutatja. A belső terében, még most is kiolvashatók a padokba vésett betűk, régi időkből származó gyülekezeti tagok nevei. A nem hétköznapi padok mellett kezdünk el ismerkedni a gyülekezettel Kocsis Áron segítségével. Ő nem csupán Hajdúnánáson igyekszik felhívni a reformátusok figyelmét a teremtett világ megóvására.

Hajdúnánás, Zelenka Attila

Fotó: Zelenka Attila

Hogyan bánunk a világgal?

A lelkipásztor mosollyal az arcán emlékezik vissza az elmúlt tíz esztendőre, amikor az Ökogyülekezeti Tanács tagja lett. Ez nem egyszerű feladat. A testület összetételében törekedni kell arra, hogy mind a városi, mind a vidéki lelkészi és szakértői területek megfelelő arányban képviselve legyenek. A tanács segíti a mozgalom munkáját, döntéseket hoz az Ökogyülekezeti címről és díjról, pályázatokat és versenyeket szervez.

A környezet-, a teremtésvédelem egyedi foglalatosságnak számított a mozgalom indulásakor az egyházban, pedig a környezet pusztulásának hatásait mindenki érzi a saját bőrén – emeli ki a lelkipásztor. Úgy látja, fel kell tennünk magunknak a kérdést: hogyan bánunk a világgal, környezettel? És közben rá kell jönnünk, ami körülvesz minket, mind Isten ajándéka, ápolnunk és óvnunk kell azt.

A tanács fontosnak tartotta, hogy a köztudatba széles réteget megmozgató bibliai missziót emeljenek, amelybe fiatalok és idősek egyaránt bekapcsolódhatnak. Jó példa erre Hajdúnánás: ott a pedagógiai munkában is jelen van a fenntarthatóság és teremtésvédelem. Erre az elmúlt éveknek köszönhetően a gyülekezet tagjai mára magától értetődő feladatként tekintenek.

Ápolt környezet a tiszta lélekért

Kocsis Áron vallja: mivel a mozgalom egyik tanácstagja, felelősséget érez az iránt, hogy saját közösségében is megvalósuljanak az ökogyülekezeti elvek. Büszke arra, hogy már három alkalommal sikerült megnyerniük az Ökogyülekezeti díjat, amely nem pusztán a gyülekezet, hanem az intézményeik életében is kiemelkedően fontos. – A közösen ápolt környezet a lelket is szépíti, ebből is érezhető, hogy egyházközségi gondolkodással tudunk együtt vigyázni a teremtett világra – véli a lelkipásztor.

Kocsis Áron

Kocsis Áron református lelkipásztor (Hajdúnánás), az Ökogyülekezeti Tanács tagja

Fotó: Zelenka Attila

A cél, hogy országszerte egyre több eklézsiában kialakuljon ez a fajta gondolkodás. A lelkész véleménye szerint nem feltétlenül arra kell koncentrálni, hogyan lesz fenntartható a gyülekezeti rendszer, hanem hogy sokakhoz eljusson az üzenet: keresztyén emberként a teremtésvédelem legalább olyan felelősségünk, mint a lelki tisztaságról való gondolkodás. Jelenleg országosan csaknem negyven gyülekezet, összességében olyan 70 közösség található, amelyek elkötelezetten vesznek részt az Ökogyülekezeti Mozgalomban.

Közös erővel a cél érdekében

– Mindenki kedvezően fogadta az új célkitűzéseket, és azóta se tapasztalunk ellenkező viszonyulást a gyülekezet teremtésvédelmi elkötelezettségében. – Ezt már Gacsályi Gábor vezető lelkipásztor mondja, aki 35 éve szolgál az egyházközségben. Az elkötelezettség kifejezése nem alaptalan: több szempontnak is meg kell felelnie, aki el szeretné nyerni az Ökogyülekezeti címet. Hajdúnánáson idősek és fiatalok egyaránt kiveszik a részüket az ezzel járó többletmunkából.

Gacsályi Gábor

Gacsályi Gábor vezető lelkipásztor (Hajdúnánás)

Fotó: Zelenka Attila

Az idősotthonban most arra kezdtek törekedni, hogy a zöldségbeszerzés helyben történjen, ezért az udvar területén húzódó kertben a lakók erejükhöz mérten végzik a feladatokat, ezzel is kiváltva egyfajta környezeti terhelést. A munka-végzésben lelkesek, szinte saját területükként gondoskodnak a virágokról, zöldségekről. Ez részben visszahozza számukra a régi idők emlékeit. Fontos hozzátenni, mivel a kert szomszédjában van a református iskolaudvar, a gyerekek látják a munkavégzést, érdeklődve követik. Mi több, korábban olyan programokat is szervezett a gyülekezet, amelyben a növendékek idős családokhoz látogattak segíteni a kerti munkálatokban – újságolja Gacsályi Gábor

Hajdúnánás

Kertgondozás az idősotthonban

Fotó: Zelenka Attila

„Gyenge az idős ember, ha nem figyelünk rá”

A szépkorúak számára a természet védelme, megőrzése velük született magatartás – mostanra a fiataloknak is átadták. A lelkész úgy látja, a mozgalom jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek a teremtett világhoz, és ezáltal Istenhez.

A mozgalom irányelvei közül kiemelte a krisztusi szeretet vezérelte törődést a gyengékkel és elesettekkel. Ez bibliai parancs, melyet szem előtt tartva, igyekeznek minden szükségletet kielégíteni, többek közt a nyáron megtartandó szeretetvendégséggel. Erre az alkalomra a nyolcvan év feletti gyülekezeti tagokat várják nagy szeretettel. A lelkész azt a fontos üzenetet is megosztotta: gyenge ez a világ, ha nem vigyázunk rá, és gyenge az idős ember, ha nem figyelünk rá.

Fejlődés a természetvédelemben

A természetvédelem tanítása már egészen kicsi kortól elkezdődik Hajdúnánáson. A református óvodában szinte minden a téma körül forog – mondja Tóth-Ruszoly Zsuzsanna intézményvezető-helyettes. Az óvoda harmadik éve madárbarát intézménynek számít, így a gyerekek különböző tematikus programokon vesznek részt. Ilyen volt a madarak és fák napja alkalmából megszervezett interaktív előadás is. Szeretik folyamatosan kiszínezni az óvoda életét, ennek fényében volt már náluk: „egy gyermek – egy palánta" kezdeményezés. Különböző kirándulásokat is szerveznek, tovább fokozva a csemeték természet iránti érdeklődését.

Hajdúnánás

A Hajdunánási Református Óvoda bejárata

Fotó: Zelenka Attila

A madárbarát óvodát elhagyva, az energiatakarékos, növényekkel beborított általános iskolában sétáltunk. A gyerekzsivaj közepette Farkas Ferenc intézményvezető-helyettes fogadott minket. Az intézmény szinte minden pontjáról a környezettudatosság köszön vissza. Ezt az elvet a tanulók magabiztosan alkalmazzák. A szelektív szemétgyűjtés mellett az intézmény további érdekességekkel foglalkoztatja 279 diákját, például van a telefon akkumulátorait begyűjtő pont, kirándulást szerveznek nomád körülmények közé, és tervben van egy függőleges kert megépítése is, ahol a tanulók el tudnak majd mélyedni a természet gondozásában.

Hajdúnánás

A Hajdúnánási Református Általános Iskola diákjai szünet közben

Fotó: Zelenka Attila

A református gimnázium szintén elhivatott a teremtett világ védelmében – mondja Dér Balázsné Dobi Inci igazgató. Idén a fenntarthatóság témakört választották, emellett bekapcsolódnak a Magyar Református Szeretetszolgálat által szervezett Szeretethíd programba és a teremtésvédelem hetébe is. Az intézmény csatlakozott azon gyűjtőpontokhoz is, amelyeken elhasznált sütőolaj leadására van lehetőség.

Hajdúnánáson a kicsiktől a nagyokig, fiataloktól az idősekig mindenki egy irányelvben gondolkodik. A cél közös: együtt, közösségben, munkát megosztva, egymást tanítva ápolni és óvni az Istentől kapott világot és annak környezetét, ami által a közösség szemlélete is egyszerre formálódik a természettel.

Idén is meghirdetik a Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának pályázatát Mutass példát!. Az Ökogyülekezeti címre olyan keresztyén gyülekezetek, egyházi közösségek és intézmények jelentkezhetnek, amelyek szemléletükkel, önkéntes működésükkel aktívan cselekednek a teremtett világ megóvásáért. A Hajdúnánási Református Egyházközség három alkalommal is megkapta a díjat, így akár a mozgalom példája is lehetne.

A teremtésvédelmi programokat az info@okogyulekezet.hu címre várják. Jelentkezési határidő: szeptember 10.