Isten modern krónikásai

Tíz éve egy amerikai marketinges és egy teológus barátságából született meg napjaink egyik legnépszerűbb keresztyén kezdeményezése, a BibleProject. Lényege, hogy animált videók segítségével egyedi módon és formában mutatja be a Szentírást mint egységes és Jézushoz vezető történetet. Székely Pál Domokosnak, a magyar nyelvű BibliaProjekt munkálatait vezető koordinátornak eltökélt szándéka, hogy alkotásaik Isten jóságáról, szépségéről, igaz voltáról és az ő nagy történetéről vizuálisan is megragadó módon szóljanak. Vele és csapata oszlopos tagjaival a projekt magyarországi kezdeteiről, jelenéről és terveikről beszélgettünk.

Székely Pál Domokos a fót-központi református gyülekezetben elsősorban fiatalokkal foglalkozik beosztott lelkészként. Diplomáját a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szerezte. Szolgálata mellett a Fordított Királyság Alapítvány vezetőjeként a BibliaProjekt lokalizációs projektmenedzsere.

Hogyan munkálta ki Isten azt a nehéz döntést önben, hogy a teológiai tanulmányai mellett egy akkor még nemzetközi szinten is alig ismert kezdeményezést meghonosítson Magyarországon?

Tíz évvel ezelőtt bukkantam rá a BibleProjectre, közvetlenül a teológiai tanulmányaim megkezdése előtt. Annyira beleszerettem, hogy azonnal feliratozni kezdtem ezeket az angol nyelvű videókat azzal a céllal, hogy másoknak is levetíthessem ezeket a szép anyagokat, például egy ifin. Az akkor már lelkész barátom, Fodor István lektorálta a fordításaimat. Miután a feliratok elkészültek, pattant ki az ötlet, hogy mi lenne, ha elküldenénk ezeket a fordításokat az amerikaiaknak, és ők feltöltenék mint magyar feliratot a YouTube-videóik alá. Akkor még egy kezdetleges szervezet volt a BibleProject, kevesebb, mint tízen lehettek az egész vállalkozásban. Válaszoltak a levelünkre, feltöltötték a feliratokat, kedvesek és készségesek voltak, és kialakult egy jó kapcsolat. Rövid időn belül olyannyira népszerűek lettek a kisfilmjeik, hogy az ötletgazdák úgy döntöttek, szeretnék ezt az egészet még nagyobb távlatokra kiterjeszteni: világszerte több nyelven is elkezdődtek a fordító-lokalizáló munkálatok. Ebbe az elképzelésükbe tökéletesen illeszkedett mindaz, amit mi csináltunk. Ugyanakkor arra, hogy szinkronszínészekkel, grafikusokkal, animátorokkal, hangmérnökökkel együtt dolgozva elkészítsük a magyar változatokat, ekkor még nem volt infrastruktúránk. Másodéves teológus lehettem, amikor ez felvetődött. Én nem is értettem semmi máshoz, csak azt tudtam, hogy most tanulnom kell, nekem az a rendeltetésem, hogy majd egyszer lelkipásztor legyek – ennyit tudtam, és azt, hogy szeretném, hogy ezek a videók létrejöjjenek magyarul is, és használhatók legyenek sokak számára. Isten azonban irányt mutatott, kimunkálta bennem és Fodor Istvánban, hogy ezzel igenis menjünk előre, próbáljuk meg, mert az, hogy nekünk van egy emberi vagy szakmai határunk, az nem jelenti azt, hogy más ne tudna ebben nekünk segíteni. Hihetetlen volt, ahogy Isten küldött embereket, és leültetett mindenkit egy asztalhoz egy kávézóban, és elkezdtük tervezni, hogy akkor ki tudná elkészíteni a grafikát, hogy ki ért az animációhoz, ki beszél majd a szinkronszínésszel. Az egész szárba szökkenő magként szerveződött. Megvolt a cél, és Isten rendelte hozzá a megfelelő embereket.

Székely Pál Domokos (f.Németh Pál)

Fotó: Németh Pál

Mi volt az a metszéspont, ahol már csapatként álltak össze?

Egy kapcsolati vonatkozás is volt ebben. Sokan már úgy csatlakozhattunk ebbe a projektbe, hogy ismertük egymást, és tudtuk azt, hogy itt valami nagyot fogunk alkotni együtt. Egyetértettünk abban is, hogy ezekkel a videókkal szeretnénk segíteni a lelkészeket, a hitoktatókat, mindenkit, aki emberekkel foglalkozik és a Bibliát szeretné tanítani, átadni és azon keresztül Krisztusra mutatni és az evangéliumot így kibontakoztatni mások életében. Az alakulóülésünknél egyöntetűen egyetlenegy célcsoportot emeltünk ki: a hitoktatókat. A hit alapjainak az átadásához szerettünk volna segédanyagot adni számukra.

Immár gyakorló lelkészként hogyan használja a BibliaProjekt videóit?

Amikor igei alkalomra készülök, és megtalál Istennek az igéje, akkor ott van az első teendőim között, hogy újból megnézem ezeket a videókat. Szeretem látni azt, hogy az alapigém hol helyezkedik el az adott bibliai könyvben, milyen nagy motívumhoz kapcsolódik, és ez hozzásegít, hogy ne az én gondolataim kapjanak szárnyra fék nélkül, hanem tudjak Isten Igéjén belül maradni, miközben azt is átélem, hogy a Szentlélek ad új gondolatokat az igetanulmányozáskor.

Nemrég egy fontos állomáshoz érkeztek el. Mit érdemes tudni erről?

Az első videónk 2017 végén debütált. Ez volt akkor a karácsonyi ajándékunk és egyben a tanulópénzünk is, amin kitapasztaltuk azt, miként is tudjuk hatékonyan elkészíteni ezeket a videókat. Azóta egy-egy ilyen bibliai témát feldolgozó videó mellett leginkább bibliai könyveket feldolgozó alkotásokat tettünk közzé az Áttekintés sorozat részeiként. 2023-ban az összes bibliai könyv elkészült ilyen rövid animációs, tömören összefoglaló formában. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy vizuális kommentárt, mint egy videókommentárt. Sajátossága ezeknek, hogy egy-egy stílussal igyekszik motívumokat összekapcsolni. Az elején látunk egyfajta betűtípussal vagy megjelenítésben egy szót, legyen az például a káosz. Ez satírozós technikával van ábrázolva, de ahogyan nézzük ezeket a videókat, rendre felbukkannak ugyanilyen vagy hasonló stílusú szavak, amelyek ebbe a mintázatba illeszkednek, és kifejezik, hogy összeköttetés van a szavak között, és hogy a Biblia könyvei nem csak önmagukban állnak. Bár a Biblia egy könyvtár, ez nem jelenti azt, hogy ne lenne egy nagy átfogó történet, egy mindent átfogó ív mögötte, amely átvonul az egész Szentíráson és Jézus Krisztushoz vezet. Nincs még egy olyan rövid animációs, bibliai könyveket feldolgozó sorozat, ami ezzel a megközelítéssel élne.

csere

Mit várhatunk még a BibliaProjekttől?

A közelmúltban megjelent a bőkezűségről, az élet fájáról és az Úr napjáról is egy-egy témavideó, amelyek nehezen emészthető vagy könnyen félreérthető bibliai témákat dolgoznak fel. Egy témavideó érkezik még ebben az évben, amely az Emberfia címet viseli. Tervezünk egy a bibliai bölcsességirodalmat feldolgozó sorozatot is közzétenni, illetve szeretnénk elkészíteni a Hogyan olvasd a Bibliát? sorozathoz tartozó húsz videót is. Ez a fő projektünk, és ez utóbbi az, amit már személy szerint én is nagyon várok. Hatalmas segítség lesz az egyszerű, minden nap Bibliát olvasó embereknek is, hogy hogyan ne vesszünk el a Biblia világában, és hogyan ne értsük félre a Biblia üzenetét és szavait.

Pénzes Ábelt gyerekkorától elkíséri a rajz szeretete, és építészmérnökként továbbra is része a mindennapjainak. Családjával a Szentendrei Református Egyházközség tagja, alkalmanként basszusgitárral az istentiszteleten dicsőít. A BibliaProjektre 2018-ban talált rá a Facebookon keresztül. Autodidakta módon sajátította el azt a tudást, amivel grafikusként a BibliaProjekt csapatát erősíti.

Mi győzte meg arról, hogy csatlakoznia kell ehhez a kezdeményezéshez?

Ami engem elsőre megfogott, az a nemzetközi színvonal. Inspirált, hogy egy hitéleti témát is ilyen igényesen fel lehet dolgozni. Azt láttam, hogy ez nem egy olyan „ímmel-ámmal csináljunk valamit, és aztán az másodlagos, hogy szakmailag megállja-e a helyét” dolog, hanem amikor először megtekintettem ezeket a videókat, akkor azt éreztem, hogy: Azta! Ebben én szívesen részt vennék! Még akkor is, ha bármi másról szólnának, ha csak a szakmai oldalt nézem, a narrációt, a grafikai részét, a szinkront, akkor mind profin összeállt.

Milyen kihívásokat rejt magában az angol verzió magyarra átültetése?

A munkám nagyrészt abból áll, hogy szövegeket írok át, amik eredetileg angolul jelennek meg a videóban, vagyis a magyar szöveg lerajzolását vagy legépelését végzem el, amit kell még igazgatni is, hogy ugyanúgy férjen el, mint az eredeti videóban. Az egész önmagában egy teljesen új munkafolyamat volt nekem, és ennek a minél hatékonyabb megvalósítása jelentett kihívást, hogy főleg akkor, amikor nagy mennyiségben vannak ilyen szövegek, hogyan lehet minél gyorsabban, ugyanakkor az eredetihez hűen megoldani a feliratozást.

Pénzes Ábel (f.Hermann Fanni)

Fotó: Hermann Fanni

Van esetleg olyan epizód, amely különös jelentőséggel bír az ön számára?

A Törvény című videó többször előjött bennem, ennek az üzenete elég erős, meg azon szerettem is dolgozni. Illetve van még egy videó, aminek az elkészítésében bár nem vettem részt, de még korábban, már a fordítás előtt is az egyik kedvencemmé vált: Isten címmel van fenn a csatornán, és a Szentháromságról szól.

Énekek éneke

A munkája során hogyan tudja a bibliai üzenetet vizuálisan is alátámasztani?

Az az érdekes, hogy ezt egyszerű módszerekkel is, de finoman lehet kezelni, akárcsak azzal, hogy milyen betűtípusokat használunk. A betűtípusnak a karaktere hatásosan visszaadja azt, ami a tartalma egy szövegnek, főleg a kézzel rajzolt, összetettebb munkáknál. Például az Énekek énekénél a címnek a szabadon írott, laza betűtípusa jól visszaadja azt a szenvedélyes hangnemet, ami ebben az egész könyvben megjelenik. Másik végletként a Dániel könyvéről szóló videóban a „Fenevad” szó karmolt E betűje is egy egyértelmű vizuális üzenet. Az Áttekintés sorozatban rengeteg írott szöveg van, ami jól támogatja a tartalmat, az adott szakasz, jelenet, gondolat mondanivalóját ezekkel az egyértelmű, kép formájában megjelenő szövegekkel. Megfigyelhető az a következetesség is, hogy bizonyos szavak videókon átívelően ugyanúgy jelennek meg: Isten, Babilon, Lélek. Ezekre is jó rácsodálkozni.

Fenevad

Fodor István hét éve a Kulcs-Rácalmási Református Missziói Egyházközség kirendelt lelkésze. A Gödöllői Református Líceum után a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szerzett lelkészi diplomát. A Fordított Királyság Alapítvány csapatának Székely Pál Domokos mellett a kezdetektől tagja, a munkálatokban teológiai lektorként vesz részt.

Az talán kevésbé ismert, hogy a videókat is lektorálják. Mi a lektor dolga ez esetben?

Különböző szempontok szerint ellenőrzöm a szöveget. Először aszerint, hogy azt mondjuk-e, amit az eredeti angol szöveg szeretne, utána azt, hogy ugyanazok a szavak szerepelnek-e benne, mint a Revideált Új Fordításban. Ezt még felülírhatja, ha a videó kulcsszava máshogyan jelenik meg, vagy ha szerepel benne egy több részen is átívelő motívum, mert akkor fontos számunkra, hogy ugyanazzal a szóval legyen fordítva. Ezt előre kell látnunk, ezek a videók ugyanis egymásra épülnek. Az utolsó szempont pedig, hogy mi viszi legközelebb a magyar nézőközönséghez érthetőség szempontjából az üzenetet. És itt van a legnehezebb dolgunk, mert egyszerre akarjuk, hogy egyaránt hű legyen az eredeti szöveghez, a Bibliához és a hallgatókhoz is. Hogy az is értse, aki először tekinti meg.

Fodor István

Mennyiben nevezhetjük reformátusnak vagy ökumenikusnak ezt a projektet? Hol helyezkedik el a teológiai palettán?

Ha palettáról beszélünk, akkor ez evangelikál teológiai környezetben született tartalom, ugyanakkor kegyességi irányzathoz nem lehet sorolni, mivel a készítők a biblikateológia tudományterületének a fejleményeit foglalják össze számunkra vizuális formában. Alapvetően azt szeretnénk, hogy mindenkihez szóljon, mert az evangélium mindenkihez szól, és mindent megteszünk azért, hogy ez a projekt ne legyen túlságosan egy felekezetre irányuló, bár tudom, hogy többségében reformátusok használják.

Milyen veszélyt jelent, ha valaki teológiailag ellenőrizetlen tartalmakból tájékozódik Istenről és a hit dolgairól?

Az Ige méri le egy tanításnak az igazságát, a végső üzenetét pedig az, hogy mennyire bizonyul hasznosnak – a Heidelbergi káténk kérdései is erre irányulnak. Gergely Ferenc Barnabásnak, volt lelkészemnek egy prédikációban elhangzott szavai jutnak eszembe, amikor látta az érdeklődő szemeket, és azt mondta: „Ha nem hiszitek, akkor ellenőrizzetek le! Nem kell nekem elhinni semmit sem elsőre, olvasd el a Bibliában!” Ő úgy beszélt hozzánk, hogy azzal értelmes embereket nevelt, és arra buzdított, hogy olvassuk el, ha nem hisszük, csak ne maradjunk kételyben egy-egy bibliai igazságról. Ha olyan dolgokról van szó, mint az eredeti szöveg, akkor pedig a legjobb, ha mindenki egyeztet a saját lelkészével. Én is így tettem, amikor olyan üzeneteket találtam vagy olyasmit néztem, ami számomra új vagy kissé szokatlan volt. Arra is bátorítunk mindenkit, hogy beszéljék meg közösségben az üzeneteket, akár kisebb csoportokban is. Szerintem mindenkit ez a két forrás: a Biblia és a helyi közösség, a lelkész vagy lelki vezető tud biztonságba helyezni. A gyülekezeti tagjaimat is intem, hogy ha van olyan, ami egyszerűen csak rossz forrás, akkor annak ne tegyék ki magukat. A BibliaProjekt ilyen értelemben jó forrás, mert olyan teológusoknak a szerzeménye, akik ismerik az Igét, és ugyanazon a talajon állnak, mint mi.

Ha a fiatalok jó forrásból, az önök videóiból is tájékozódnak, lelkipásztorként nem tart attól, hogy emiatt mégis kevesebbet lapozzák fel a Bibliát?

Alapvetően nem az a baj, hogy keveset lapozzák a Bibliát, hanem az, hogy az nem éri el az ingerküszöbüket. Egy felolvasott szöveg elsőre nem hagy mély nyomot a fiatalokban, még egy hívő ember esetében sem feltétlenül. Nekem a BibliaProjekt kapcsán vezérigém a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 2. verse: „Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére…” – ami igencsak problémát jelent reformátusként: Hova nézzek? A mi templomunk fehér, nekünk nincs hová. Mégis hova nézzünk fel? Minden ember számára fontos a látvány, ez belénk oltott állapot. Meghatároz minket, és teljesen rossz vagy akár jó irányokba is elvihet. Nem kell fejtegetnem, hogy az internet milyen veszélyeket rejt és milyen rossz vágyakat tud ébreszteni az emberben. Emellé oda kell tennünk a jónak a látványát és az Istenre és Jézus Krisztusra irányuló tekintetet mint szükségletet. Krisztussal meg tudjuk törni a bűnnek az erejét, és itt fontos szerepet tölt be a látvány, hogy ezentúl mire irányítjuk a szemünket. Ezért Krisztust bizonyos értelemben látnunk kell. És ha videóban, akkor videóban, hogyha más módokon, akkor máshogyan.

A magyar BibliaProjekt videóinak elkészítése a nagylelkű adományozók támogatásával válik lehetségessé. Ha olvasónk is szívesen csatlakozna ehhez a szolgálathoz, megteheti a www.forditottkiralysag.hu oldalon.