Nevelést segítő képzések partnerségben

Folytatódik a helyi sajátosságokra építő, befogadást segítő továbbképzési sorozat a Református Szeretetszolgálat Cigánymissziójának szervezésében. A Szemléletformáló drámapedagógia és a Romológia kurzust iskolák és pedagógusok igényelhetik az egész országból. A legközelebbi tanfolyam december 8-án a Baranya vármegyei Sellyén lesz, amelynek szervezőjét, Ignácz Margit közösségfejlesztő pedagógust, trénert kérdeztük.

Hogyan épül fel a Szemléletformáló drámapedagógia és a Romológia képzés?

Mindkét képzés gyakorlatközpontú, tehát fontosnak tartjuk, hogy a tapasztalatcsere ugyanolyan súllyal szerepeljen, mint az ismeretek átadása, és végül valamilyen elhatározásra, akciótervre jussanak a résztvevők, tehát ne pusztán egy elméleti tudásátadás valósuljon meg, hanem az iskola életébe valós változást hozzon. A drámapedagógiai képzést a Független Színház munkatársai vezetik a résztvevőkkel együtt gondolkodva. Az eddig megvalósult képzésekre kapott visszajelzésekből az derül ki, hogy a foglalkozást a pedagógusok azért tartják hasznosnak, mert egyrészt új ismeretekkel, másrészt új eszköztárral gazdagodnak. Amikor egy intézményvezető vagy pedagógus jelzi felénk, hogy szeretnének részt venni a továbbképzéseinken, először beszélgetünk a vezetőkkel, és figyelembe vesszük az adott iskola vagy település specifikumait, és ezekből építkezünk a tematika összeállításakor. Hiszen van olyan iskola, ahol alig van roma gyermek, de szeretnének „nyitni” a roma családok felé, és ehhez keresnek valamilyen módszertant, lehetőséget. Máshol harminc-negyven, esetleg még magasabb százalék a roma vagy hátrányos helyzetű tanulók aránya.

Ignácz Margit tréner (f.Váradi Levente)

Ignácz Margit képzése a legutóbbi, budapesti alkalom résztvevőinek

Fotó: Váradi Levente

Mennyire hangsúlyos része a képzéseknek a lelkiségi háttér?

A keresztyén értékekre építünk, így közelítjük meg a befogadás témakörét, tehát a keresztyénség olyan értékeinek megvalósulásához keresünk együtt lehetőséget, mint a feltétel nélküli szeretet, elfogadás, hűség, öröm, egymás tisztelete és a talentumok kihasználása. Foglalkozásainkon az érzelmekkel is dolgozunk. A drámapedagógia és a romológia területén is hatékonynak bizonyult, ha a részt vevő pedagógusok személyes és a diákokkal kapcsolatos tapasztalatait vesszük alapul, és ezeket jelenítjük meg. A pedagógusok ráláthatnak arra, hogy miként viszonyulnak bizonyos helyzetekben egymáshoz és a tanulókhoz, és mit lehetne ezen változtatni a továbblépés érdekében.

A romológia fiatal tudományágnak számít. Ismeretanyaga mennyire épült be a pedagógiába?

A romológia valóban új a tudományágak között, és a neveléstudományban is hasznosítható ismereteket nyújt. Képzésünkön a cigány népesség társadalmi helyzetére vonatkozó alapvető ismereteket is átadjuk, és fontos, hogy beszélgessünk is róluk, ami segíti a roma gyerekekkel foglalkozó pedagógusokat, illetve a befogadó közösségek kialakítását. Miként vannak jelen az oktatási intézményekben a roma tanulók, fiatalok, hogyan lehet őket megszólítani, motiválni, megtartani? Hogyan tudjuk a szülőket elérni? Hiszen fontos távlati cél, amihez a református oktatási intézményeknek is hozzá kell járulniuk, hogy a munkaerőpiacon is egyre több területen jelenjenek majd meg képzett roma fiatalok, például az oktatásban, egészségügyben, a szociális szférában.

Ignácz Margit tréner 2. (f.Váradi Levente)

A képzéseken a pedagógusok ráláthatnak arra, miként viszonyulnak bizonyos helyzetekben egymáshoz és a tanulókhoz.

Fotó: Váradi Levente

Kiknek a jelentkezését várják a továbbképzésekre?

A képzéseket református fenntartásban működő általános- és középiskolák, illetve kollégiumok kérhetik a Református Szeretetszolgálattól. Legalább tizenöt fő részvételére számítunk egy-egy intézményben. A továbbképzési alkalmakat a Szeretetszolgálat és a Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete (HEKS) partnerségében működő Inkluzív iskola program finanszírozza 2024 november végéig. Igyekszünk minél több helyszínre eljutni az országban, az intézményeknek ez ingyenes lehetőség, és helybe visszük a szakembereket. A szemléletformáló drámapedagógiai képzésről igazolást állít ki a Református Pedagógiai Intézet, a romológia elismerése is folyamatban van.

Jelentkezés és információ az alábbi címen érhető el: ignacz.margit@diakonia.hu, telefonszám: +3630/ 4563685.

A romológia képzés célja átfogó ismeretek nyújtása a hazai cigányságról, az oktatás-nevelés során használható tudás átadása. A résztvevők interaktív keretek között kapnak információkat a magyarországi cigány közösségek szerkezetéről és helyzetéről, etnikai sajátosságairól. A műhelymunka eleme a valós, etnikai különbségeken alapuló nehézségekről való beszélgetés és együtt gondolkodás is. A drámapedagógia műhely a hátrányos helyzetű családokból, eltérő szociokulturális környezetből érkező gyerekek iskolai befogadásának, oktatásának és nevelésének kihívásait tematizálja. A képzés akár intézményi pedagógus-csendesnap keretében is megvalósítható, az iskola által választott időpontban. Rendszerint roma és nem roma trénerpárosok tartják a képzéseket.