Ráhagyatkozni Isten vezetésére

Július 8-án ökumenikus istentiszteleten hirdette Steinbach József püspök, a Zsinat lelkészi elnöke közel háromezer, Erzsébet-táborban nyaraló gyermeknek Isten teljes élet felé vezető, hűséges szeretetét. Kiss-Rigó László katolikus püspöktársával közösen szobrot és Bibliai kertet is avattak.

Az Erzsébet-táborok Magyarország legnagyobb táboroztatási programja, amelyet az egyházi hátterű Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány valósít meg. A szervezet alapítói tanácsának tagjai a Dunamelléki Református Egyházkerület és a római katolikus Szeged-Csanádi Egyházmegye is.

A református és a katolikus jelenlét áldott lehetőség arra, hogy a strandolás és a közel nyolcvan, kikapcsolódást és feltöltődést jelentő program mellett a gyerekek halljanak arról, hogy van valaki, akihez mindig fordulhatnak, aki segíti, vezeti őket az élet minden területén.

Szoboravatás és istentisztelet Erzsébet-tábor, Zánka, 2024 július 8. Fotó: Márton Gergely

Fotó: Márton Gergely

– Magvetés a feladatunk – mondta Schanda Anikó tábormissziós lelkész, – megismertetni a gyerekekkel Jézus Krisztust. A hitet nem mi adjuk, de ez egy missziós lehetőség arra, hogy vágyat ébresszünk bennük, hogy egyre közelebb kerüljenek őhozzá, hogy érezzék, vele lenni jó.

A táborok alatt turnusról turnusra 3000 gyermekkel találkoznak a keresztény élménypedagógiai programok szervezését és vezetését végző Testvéreknek nevezett személyek, akiknek a lelki gondozás is a feladatuk."  Feladatuk keresztyén élménypedagógiai programok szervezése, vezetése és a lelki gondozás. Több programot is kínálnak, mint például a Kereszteződés, a Kincskereső és a Báránykaland nevűt, amelyek játékos igei foglalkozások. De lehet választani alkotó, kézműves lehetőségek közül is.

Szoboravatás és istentisztelet Erzsébet-tábor, Zánka, 2024 július 8. Fotó: Márton Gergely

Fotó: Márton Gergely

A gyermekek többsége hátrányos helyzetű, sokan életükben először járnak a Balatonnál. A tábor célja, hogy ők is gazdagodjanak a tó biztosította élményekben és megtapasztalják a közösség építő erejét. Schanda Anikó úgy fogalmazott, hogy akkor kaphatnak valami maradandót is a gyerekek, ha Krisztusról is hallanak. Megtapasztalhatják, hogy Jézust „magukkal vihetik”, hozzá mindig fordulhatnak, akkor is, amikor nem táboroznak éppen.

Hagyományosan az egyik turnusban kizárólag egyházi intézményekből érkeztek a táborba a gyermekek. Számukra július 8-án ökumenikus istentiszteletet tartottak a strandon. Az istentisztelet előtt két újdonságot is felavattak. A táborhely, a táborok és az azokat szervező alapítvány a rászorulók segítőjéről, Árpád-házi Szent Erzsébetről kapta a nevét. Az ő emléke és küldetése előtt tisztelegve avattak szobrot a tábor főterén. Kovács Jenő szobrászművész alkotása a gyermekek felé kezet nyújtó Erzsébetet ábrázolja. Talapzatából „forrás fakad”, az alkotás ivókútként is szolgál. Az elfolyó víz pedig a Csorsza patakon keresztül jut a Balatonba, de előtte még táplálja a bibliakert tavát. A kertben a Biblia növényei kaptak helyet, például cédrus, fügefa, olajfa, jázmin, zsálya stb. Található benne egy szentély kereszttel és oltárral, az ösvény mentén pedig tizenkét bibliai idézet olvasható.

Hornyák Tibor. Szoboravatás és istentisztelet Erzsébet-tábor, Zánka, 2024 július 8. Fotó: Márton Gergely

Hornyák Tibor, az Erzsébet Alapítvány elnöke szerint a szobor jelképezi munkájuk alapcélját és lényegét

Fotó: Márton Gergely

Az avatón Hornyák Tibor, az Erzsébet Alapítvány elnöke a többi között arról szólt, hogy a szobor jelképezi a munkájuk alapcélját és lényegét. Erzsébet példáját követve azon dolgoznak, hogy a gondolatokat és szavakat tettekre váltsák. A bibliakert pedig megtestesíti az alapítói szándékot, azaz a keresztyén értékek képviselését.

A szobrot Kiss-Rigó László római katolikus püspök áldotta meg, imádságot mondott Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke.

Steinbach József. Szoboravatás és istentisztelet Erzsébet-tábor, Zánka, 2024 július 8. Fotó: Márton Gergely

Steinbach József, a Zsinat lelkészi elnöke: Ennek a kertnek a különleges ajándéka, hogy feljebb mutat egy szinttel

Fotó: Márton Gergely

A kert avatásán Steinbach József köszönetet mondott a park létrehozásáért. A kert egyrészt emlékeztet bennünket az Édenkert szépségére, másrészt itt el lehet vonulni, gondolkodni, töltődni. – Ennek a kertnek a különleges ajándéka, hogy feljebb mutat egy szinttel – hívta fel a figyelmet, arra utalva, hogy az Igét olvasva itt az élő Istennel közösségben lehet erőt, biztatást meríteni. A készítők a Szentírásból a legfontosabb bátorító, örömteli igehelyeket választották ki. Mindezek fölé magasodik a kereszt arra az Istenre mutatva, aki Jézus Krisztusban az élet teljességét visszaajándékozó isteni szeretetét mutatta meg nekünk, „hogy olyan legyen az életünk, mint egy dúsan csobogó patak, mint ez a forrás, ez a tó, az Élet vize”.

Szoboravatás és istentisztelet Erzsébet-tábor, Zánka 2024 július 8. Fotó: Márton Gergely

Fotó: Márton Gergely

Kiss-Rigó László arra hívta fel a figyelmet, hogy a kert arra is int bennünket, hogy miként távolít el Istentől, az ő teremtett világától a mi félreértelmezett szabadságunk. Úgy véli, a kert alkalmat teremthet a vele való kapcsolat erősítésére.

Az avatás után zenés ráhangolódással készült a háromezres gyermeksereg az ökumenikus istentiszteletre a Balaton-parton. Mindnyájan egyházi iskolákból érkeztek, örömteli volt az Igére való várakozást, figyelmet megtapasztalni náluk.

Kiss-Rigó László. Szoboravatás és istentisztelet Erzsébet-tábor, Zánka, 2024 július 8. Fotó: Márton Gergely

Kiss-Rigó László katolikus püspök a tanítványok elhívása alapján vont párhuzamot a Jézus követése mellett döntő tanítványok és a jövőjüket tervező fiatal hallgatóság között

Fotó: Márton Gergely

„Így szólt hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt.” (Mk 17,18) Kiss-Rigó László katolikus püspök a tanítványok elhívása alapján vont párhuzamot a Jézus követése mellett döntő tanítványok és a jövőjüket tervező fiatal hallgatóság között. Jézus mindenki számára testreszabott tervvel rendelkezik. – Értelmes, boldog, mások számára is hasznos életet tervezni csak úgy lehet, ha nemcsak a saját magatok vagy mások tanácsai alapján próbáljátok alakítani jövőtöket, hanem imádságban, a Bibliát olvasva kutatjátok azt, hogy mire hív el benneteket Isten – mondta a püspök, majd hozzátette, hogy az ő útját követve, ha nem is lesz nehézségektől mentes az élet, de Jézus mindig ott lesz velük. Ővele minden legyőzhető! – hangsúlyozta.

Szoboravatás és istentisztelet Erzsébet-tábor, Zánka, 2024 július 8. Fotó: Márton Gergely

Fotó: Márton Gergely

„Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.” (Zsolt 25,4–5) Steinbach József püspök a 25. zsoltár alapján szólt Isten útjainkat vezető hűségéről. – Minden utazás izgalmas, kimozdulunk megszokott életterünkből, barátságok, élmények, új környezet vár ránk. Ahhoz, hogy az utazás rendben legyen, ismernünk kell a célt, a legjobb útvonalat, és bízni kell abban, aki vezet bennünket. Így van ez az életút esetében is – mondta beszédében a a református püspök.

Steinbach József. Szoboravatás és istentisztelet Erzsébet-tábor, Zánka, 2024 július 8. Fotó: Márton Gergely

Steinbach József: Fiatalok vagytok, előttetek van az egész élet, de nem mindegy, hogy merre mentek

Fotó: Márton Gergely

– Fiatalok vagytok, előttetek van az egész élet, de nem mindegy, hogy merre mentek. Olyan jó elmondani az imádságot: Benned bízom, Uram, vezess engem! – hívta fel a figyelmet Steinbach József arra, hogy csak Isten ismeri az egyetlen helyes utat, amelyen járva kiteljesedhet, boldog lehet az életünk, ahol megtaláljuk a helyünket és mások életét is örömre hangolhatjuk. A gyermekek nyelvén szólva úgy fogalmazott, hogy Isten szava a lelki GPS, a Bibliából szól hozzánk, és mutatja a célt. Csatlakozva katolikus püspöktársához kiemelte, hogy csak Jézus követésében van a biztos irány. Olyan az Úr vezetése, mint a vonatozás, ami a legbiztosabb közlekedési forma: a lefektetett síneken közlekedik, ami a kiindulási pont és a cél között – ismerve a terepviszonyokat – nem engedi eltérni a vonatot a pályájáról. Így vezet Isten is Jézus Krisztusban a biztos megérkezésig – emlékeztette a hallgatóságot.

Szoboravatás és istentisztelet Erzsébet-tábor, Zánka, 2024 július 8. Fotó: Márton Gergely

Fotó: Márton Gergely

Az igehirdetés végén a gyerekek tiszta szívből, lelkesen kérték Istent Steinbach Józseffel együtt: Utaid, Uram, mutasd meg! Vezess engem, benned bízom, Istenem!