Szolgálat a jelenlétben

Embert próbáló küldetésben a cselekvő szeretet képviselői a tábori lelkészek. Krisztus követségében járva segítik a katonákat – hangzott el a Protestáns Tábori Püspökség századik évfordulója alkalmából tartott istentiszteleten. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika téri Szent László-kápolnájában tartott ünnepi alkalmon bemutatták a szolgálat elmúlt száz évét felölelő könyvet is.

Jákob János tábori püspök az ünnepi istentiszteleten Pál apostol efezusiakhoz írt levelének 2. fejezetéből a 8. és 9. verset olvasta fel: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” Igehirdetésében Isten kegyelmének jelentéséről és annak gyakorlásáról beszélt. Úgy fogalmazott: a kegyelem a büntetés elengedését jelenti, azt, hogy van tovább az Úrba vetett hit által. Bár gyakran nem könnyű engedelmeskedni a missziói parancsnak, de az örök élet üdvössége megnyugvást adhat nekünk.

100 éves protestáns tábori lelkészet, ünnepi IT 10.18., Jákob János (f.Sebestyén László)

Fotó: Sebestyén László

Jákob János a cselekvő szeretet jelentőségét is kiemelte. A tábori lelkészeket is ennek képviselői közé sorolta. A katonák között végezik szolgálatukat Krisztus követségében járva. Támogatják a katonacsaládokat, keresztelnek, támaszt és lelki segítséget nyújtanak a gyászolóknak. A tábori püspök felidézte a hazai reformáció képviselőinek szerepét és szolgálatuk jelentőségét az evangélium hirdetésében és hitünk megőrzésében. Kitért arra is, hogy napjainkban új világrend van kialakulóban, amely számtalan bizonytalanságot jelent. Ezért hangsúlyos meglátnunk azt, hogy Isten biztos pont az életükben.

100 éves protestáns tábori lelkészet, ünnepi IT 10.18., katonák (f.Sebestyén László)

Fotó: Sebestyén László

Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház püspöke az önzetlen szolgálatról beszélt köszöntőjében. Úgy fogalmazott, lehetne lelki bajtársnak is nevezni a protestáns lelkészeket, hiszen jelenlétükre szükség van a magyar honvédelemnek, a katonáknak és a családjuknak is. A Zsinat lelkészi elnöke kiemelte, hogy nincs olyan ember, aki nem fél, a Bibliában 365-ször szerepel: Ne félj! A tanítványok, próféták mind megélték ezt, de az Úrba vetett hit segítette őket.

100 éves protestáns tábori lelkészet, ünnepi IT 10.18., Balog Zoltán (f.Sebestyén László)

Fotó: Sebestyén László

A tábori lelkészek küldetése azért is fontos, mert gyakran életveszélyben lévő emberek között nyújtanak támaszt. Ott szolgálnak, ahol Krisztus szeretetére szoruló emberek vannak. Balog Zoltán kiemelte a hazai keresztyén felekezetek együttműködésének a jelentőségét ebben a szolgálatban, és megköszönte a tábori lelkészek munkáját.

Lackner Pál nyugalmazott evangélikus tábori püspök, a Magyar Evangélikus Egyház püspöki tanácsának titkára azt emelte ki, hogy a tábori lelkészek küldetésének része visszavezetni a katonákat az örök forráshoz, Krisztushoz. – Gyakran eltévelyedünk, ezért szükség van olyan lelki vezetőkre, akik következetesen és hitelesen segítenek minket rátalálni az Úr örök szeretetére – mondta az evangélikus tábori püspök.

100 éves protestáns tábori lelkészet, ünnepi IT 10.18., ének (f.Sebestyén László)

Fotó: Sebestyén László

Az ünnepi istentiszteleten felszólalt Kun Szabó István vezérőrnagy, a Köztársasági Elnöki Hivatal Honvédelmi Igazgatóságának igazgatója. Beszédében megemlítette a tábori lelkészek embert próbáló küldetését, hiszen lelki támaszt nyújtanak a katonáknak háborús országokban, feszültségekkel teli konfliktuszónákban. Ők azok, akik felruházzák a katonákat a gonosz elleni fegyverzettel. Oltalmat nyújtanak nehézségek és veszteségek között. Jelenlétük Isten vigasztaló erejét közvetíti.

Czermann János helyettes államtitkár úgy fogalmazott, hogy bár a püspökséget száz éve alapították, a protestáns tábori lelkészek szolgálata régebbre nyúlik vissza. Kiemelte a lelkipásztorok nélkülözhetetlen szolgálatát a katonák között. Jelenlétükkel biztosítják őket arról, hogy áldozatvállalásukban nincsenek egyedül, Isten Igéjét, irgalmát, vigasztalását, támogatását viszik el számukra. Segítik a katonákat fájdalmak és betegségek közepette, háborúban és határon túli missziókban.

100 éves protestáns tábori lelkészet, ünnepi IT 10.18., borítókép (f.Sebestyén László)

Fotó: Sebestyén László

Sajtos Szilárd kiemelt tábori lelkész bemutatta a most kiadott, Evangélium a katonák között című könyvet, amely nemcsak emléket állít, de részletesen bemutatja a protestáns tábori lelkészi szolgálat elmúlt száz évét. Felidézett meghatározó személyes élményeket a katonák között végzett szolgálatából.

Az eseményen részt vettek hazai egyházi vezetők, korábbi tábori püspökök és szolgálatvezetők, jelenleg is szolgáló tábori lelkészek, volt vezérkari főnökök, a Honvédelmi Minisztérium képviselői, katonai szervezetek és intézmények vezetői.