„Tanítványként a világban” tanfolyam indul

A Krisztus-hit megélésében és elmélyülésében nyújt segítséget a Szentírás útmutatásainak és a protestáns kegyesség lelki örökségének fényében a 2022 szeptemberében induló képzés. Május 31-ig lehet rá jelentkezni.

tanítványként a világban

A szervezők tájékoztatása szerint a tanfolyam célja, hogy a résztvevőket egy teológiailag reflektált spiritualitás elsajátításában és gyakorlásában segítse. A képzés segítségével a résztvevők értelmezhetik és megélhetik azt, milyen tanítványnak lenni a gyülekezet közösségében, és a mindennapi életben.

A spiritualitás kétezer éves tradícióinak gazdagságára építve meglelni, új módon felfedezni a protestáns hagyományt – erre hívja a jelentkezőket a Missziói Szolgálat. „Eresszünk gyökeret benne, és ezek során Krisztushoz legyünk hasonlóbbak. Mindezt a tanfolyamon résztvevők közösségében tesszük. Arra keressük a választ, hogy a keresztyén hit hitelesen és mélységében hogyan élhető meg a 21. század mindennapjaiban, úgy, hogy alternatív életformánkkal Istenre mutató jellé váljunk környezetünkben” – írták a felhívásban.

A képzést azoknak a gyülekezeti tagoknak ajánlják, akiknek nincs hitéleti végzettségük. A hitéleti előképzettségű jelentkezőket, például a lelkészeket, a hittanoktatókat és a diakónusokat a KRE Hittudományi Kara által szervezett Spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzésre várják.

A tanfolyam időpontjai, helyszíne és díja

A képzés a 2022/23-as és 2023/24-es tanévben 4 féléven keresztül zajlik majd. Félévente 5 szombatot, egy csütörtöktől vasárnapig tartó hosszú hétvégét és kéthetente egy esti online lelki alkalmat vesz majd igénybe. Az első félév időpontjai: szept. 15–18.; okt. 8; nov. 5.; nov. 26.; dec. 10.; jan. 7. A képzés díja 60.000 Ft/félév + az intenzív hétvégék étkezés-szállás díja.
Az oktatás helyszíne a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Ráday utcai épülete, a 1080 Budapest, Ráday utca 28. szám alatt.

Jelentkezés

A jelentkezés feltétele a protestáns egyháztagság, legalább két éve történt konfirmáció vagy bemerítkezés, aktív hitélet, lelkészi ajánlás és a felvételi beszélgetés kedvező eredménye.
A felvételi elbeszélgetést június 16-án délután két órától tartják a Református Zsinat Missziói Irodájában (1146 Budapest, Abonyi u. 21.). A beszélgetésen a szervezők rákérdeznek a jelentkező személyes motivációjára, a gyülekezeti szolgálatára és a keresztyén hitismeretben való jártasságára. Ez utóbbihoz kérik, hogy ha a jelentkező eddig nem olvasta Philip Sheldrake-től A spiritualitás rövid történetét, valamint Craig G. Bartholomew és Michael W. Goheen A ​nagy történet című könyvét, a felvételiig pótolja. Mindkét könyv a Kálvin Kiadó gondozásában jelent meg magyarul.
Jelentkezni 2022. május 31-ig lehet a kitöltött, kinyomtatott, aláírt jelentkezési lap eljuttatásával a Missziói Szolgálathoz: a 1146 Budapest, Abonyi u. 21 címre.

Fontos mellékletként a jelentkezési lap mellé csatolni lelkészi ajánlást, önéletrajzot és motivációs levelet. Ez utóbbihoz a Szempontok az önéletrajzhoz és motivációs levélhez dokumentumban találnak segítséget.

A tanfolyam kurzusai és elvégzésének feltételei:

  • Bibliai és teológiai alapok (Kovács Endre)
  • Mozgalmak és egyének (Kovács Endre)
  • Szövegolvasás (Kovács Endre, Bernhardt Dóra)
  • Misszió és spiritualitás (Lovas András)
  • Gyülekezetépülés és gyülekezeti élet (Dani Eszter)
  • Tanítványként a világban (Dani Eszter és Mikola Borbála)
  • Az imádság (Kovács Endre)
  • Munka, család és közélet (Harmaty András)
  • Egyéni folyamat (Fekete Márton és Szomor Abigél)
  • Lelki kísérés (fakultatív 20 óra, az 1. félév pénteki napjain)

A tanfolyam elvégzését elismervény tanúsítja. Kiállításának feltétele a tanfolyam kontaktóráin való aktív részvétel (a megengedett hiányzás 10%), a folyamatot lezáró egyéni projektmunka/záródolgozat elkészítése és benyújtása.

Ha kérdése van

További információkért forduljanak Dani Eszter református lelkészhez, missziói főtanácsadóhoz (dani.eszter@reformatus.hu , +36304566984 ), vagy keressék fel a tanfolyam hátterében álló műhely facebook oldalát.