Úgy táncolunk, ahogy a keresztyénüldözők fütyülnek

Lerombolt templomok és házak, meggyilkolt papok, lelkészek és apácák, elárvult gyerekek és szétszakadt családok – az üldözött keresztyéneket általában csak akkor kezdjük támogatni, amikor már megtörtént a baj – vallja Asif Mall, a Mordecai Ministries International alapítója és vezetője. A pakisztáni születésű, de brit állampolgárságú férfi azért kezdte el a keresztyénüldözés ellen küzdő szolgálatot, hogy a gondoknak elébe menve segítsenek. Legutóbb például Pakisztánból mentettek ki fiatalokat, egyikükkel találkozhattunk is, de a biztonsága érdekében csak Eszterként fogunk rá hivatkozni.

Asif Mall (brit, pakisztáni, keresztyénüldözés) 2024 március - Fotó: Todoroff Lázár

Asif Mall

Fotó: Todoroff Lázár

Eszter ma Magyarországon él és dolgozik, hála a Mordecai Ministries International (Nemzetközi Mordokaj Szolgálat) szervezetnek és a magyar állam üldözött keresztyéneket segítő politikájának, de a fiatal lány élete pár éve még közel sem volt ilyen biztonságban. Pakisztánban járt egyetemre, és úgy került a muszlim szélsőségesek célkeresztjébe, hogy semmi rosszat nem tett.

A jog nem véd meg

Eszter megosztotta velünk, hogy a családja pert nyert, és ki tudta szabadítani alig 14 éves lány unokatestvérét, akit egy muszlim család elrabolt. Ezzel azonban nem értek véget a megpróbáltatásaik, mert a korábbi elrablók megtalálták a lányt, és megfenyegették a családot, hogy ha nem adják vissza, akkor az egyetemista Eszterrel együtt rabolják el. – Pakisztánban a keresztyéneket a törvény csak névleg védi – magyarázza Asif Mall. – A rendőrség a legtöbbször nem tesz semmit, ha keresztyének ellen követnek el bűntényeket, főleg a kisebb közösségekben. Ráadásul az istenkáromlási törvényt is rendre felhasználják ellenük, a törvényben ugyanis több olyan rész is van, ami értelmezés kérdése. Ha egy muszlimnak megtetszik egy keresztyén háza, vagy erőszakkal elvenné a lányát, akkor az istenkáromlási törvény használatával könnyen megszerezheti azt. Ilyenkor persze lehet a bírósághoz fordulni, de mire megszületik az ítélet, addigra a lány már sokszor erőszakot szenvedett el, vagy házasságba kényszerítették egy sokkal idősebb férfival, és az iszlám vallás felvételére kötelezték – mondja Asif Mall. Szóval az istenkáromlási törvény állandóan Damoklész kardjaként lebeg minden keresztyén feje felett. És ha éppen nem is bántanak egy keresztyént fizikailag, akkor sem érezheti magát egyenrangúnak a muszlimokkal: például elég korlátozott, hogy milyen munkát engednek neki végezni. Többnyire csak olyan, alantasabb munkákat, amilyenekre a muszlimok nem hajlandók.

Asif Mall (brit, pakisztáni, keresztyénüldözés) 2024 március - Fotó: Todoroff Lázár

Fotó: Todoroff Lázár

Amikor a fenyegetéseket már nem lehetett figyelmen kívül hagyni, a Mordecai Ministries International Esztert, valamint testvérét és unokatestvérét is kimentette Pakisztánból. A lány megosztotta, hogy nagyon hálás a nemzetközi szolgálatnak és Magyarországnak, hogy befogadták őket. Persze egy ilyen kimentés nem olyan egyszerű dolog: pakisztáni útlevéllel alig pár országba lehet utazni vízum nélkül vagy gyorsan megkapható vízummal, ezért először sokszor egy szintén muszlim országba mentik ki a bajba került pakisztáni keresztyéneket, és egy ideig ott tartják őket, amíg sikerül találni nekik egy biztonságos befogadó országot. Van, hogy két-három évbe, szélsőséges esetben akár egy évtizedbe is beletelik, mire találnak nekik helyet egy európai vagy dél-amerikai országban. Ilyenkor általában munkát sem nagyon tudnak még vállalni, a Mordecai Ministries International jelenleg is több mint két tucat ilyen, Afganisztánból, Pakisztánból és Iránból kimentett család költségeit finanszírozza a számláktól a gyerekek iskoláztatásán át az étkezésig. Ez a Fülöp-program, amit az Apostolok cselekedeteinek Fülöpje után neveztek el, aki amikor Samáriába kellett, hogy távozzon, ott örömet okozott a helyieknek, mert ott is szolgálta az Urat. – Szeretnénk, ha az általunk kimentett keresztyének is olyanok lennének, mint Fülöp, és hozzájárulnának a befogadó ország fejlődéséhez – hangsúlyozta. Eszter is tanul magyarul, és már munkája is van, a Mordecai Ministries Internationalnek dolgozik, a hazánkban élő menekült keresztyén családokat segíti, valamint online közös imádkozásokat tart más országokban elhelyezett családoknak, amelyeknek tanácsot és segítséget is ad a mindennapok során felmerülő problémákkal kapcsolatban.

Megakadályozni az üldözést

A Mordecai Ministries International a veszélyeztetett keresztyének kimentése mellett számos más programot is vezet, de mindegyikben közös, hogy proaktívak próbálnak lenni. Azaz nem várják meg, hogy megtörténjenek azok a szörnyűségek, amelyekről rendre olvashatunk, vagy amelyeket felvételeken láthatunk. Azelőtt próbálnak cselekedni, hogy megtörténnének a gyilkosságok, erőszakos támadások vagy templomrombolások. Asif Mall szerint az üldözés megtörténte után segíteni olyan, mint úgy táncolni, ahogy a keresztyénüldözők fütyülnek. – Miért várjunk, hogy történjen valami, és aztán küldjük a segélyt? Mi nem várjuk meg, hogy elkezdjék a dalt – szögezte le a segélyszervezet vezetője.

Asif Mall (brit, pakisztáni, keresztyénüldözés) 2024 március - Fotó: Todoroff Lázár

Fotó: Todoroff Lázár

A Bibliában is találunk példát az üldözések megelőzésére. Elég Pál apostolra gondolni, aki elhagyja a várost egy falon leeresztett kosárban, de Asif Mall szerint a legjobb példa a szervezetük névadója, Mordokaj Eszter könyvéből. Mordokaj ahelyett, hogy megvárná a zsidók üldözését és tervezett kiirtásukat, megakadályozza ezt az ördögi tervet. – Ha ő is csak habozott volna mindaddig, amíg el nem kezdődött az üldözés, nem maradt volna senki, akin segítsen – hívta fel a figyelmet Asif Mall. Véleménye szerint számos keresztyén közösség van most ebben a helyzetben Észak-Afrikában és a Közel-Keleten: ha nem akadályozzuk meg az üldözésüket, akkor nem marad senki, akinek a segélyszállítmányokat küldjük. Így is vannak olyan közösségek, amelyek pár éve még segítséget kértek, ma pedig már egyetlen lelket sem találunk ott közülük, mert vagy meghaltak, vagy elmenekültek, vagy engedtek az erőszakos muszlim térítésnek.

– Arra éreztem elhívást, hogy segítsek ezeknek a veszélyes helyen élő keresztyén testvéreknek, ezért indítottam el 2009-ben ezt a missziót – árulja el Asif Mall. Azóta számos helyen nyújtottak segítséget, az elmúlt két évben például közel kétszáz embert mentettek ki a tálibok uralta Afganisztánból, ahol az is elég a halálos ítélethez, ha az ember mobiltelefonján a Biblia olvasására alkalmas programot találnak. Asif Mall szerint egy európai keresztyén el sem tudja képzelni, milyen az élet Pakisztánban vagy Afganisztánban Krisztus követőjeként.

– Amikor végül a menekülés mellett dönt valaki ebben az ellenséges környezetben, akkor Európában sokszor azzal szembesül, hogy azt mondják neki: menj vissza a hazádba, eddig jól megvoltál ott! – mondja keserűen Asif Mall, aki azt szeretné, ha az európai keresztyének jobban megértenék menekülő testvéreik helyzetét.

Lelki támasz és tárgyi segítség

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) – és kiemelten Dobos Ágoston, az MRSZ Menekültmissziójának vezetője – sok segítséget nyújt a menekülő pakisztáni keresztyéneknek. Bútorokkal, háztartási eszközökkel támogatja őket a szervezet, ugyanis általában üres kézzel érkeznek az országba.

Asif Mall (brit, pakisztáni, keresztyénüldözés) 2024 március - Fotó: Todoroff Lázár

Fotó: Todoroff Lázár

Asif Mall hangsúlyozza, hogy keresik a további együttműködési lehetőségeket az MRSZ Menekültmissziójával és a református egyházzal. – Dobos Ágoston lelkipásztor lelki támaszt is nyújt a traumatizált családoknak imával és közösségi programokkal, megvan benne a bátorítás áldása – mondja a Mordecai Ministries International vezetője. Eszter elmesélte, hogy hat hónapja meghalt az édesanyja Pakisztánban, de ők nem térhettek haza a temetésére: ekkor Dobos Ágoston meglátogatta őket, és együtt imádkozott velük.

A magyar állam is sokat tett a menekült keresztyénekért, de Asif Mall szerint a magyar hívek személyesen is segíthetnek rajtuk: mindenekelőtt az imáikkal, de az anyagi támogatásért is rendkívül hálásak.

Folytatni a szolgálatot

Eszter nagyon szereti Magyarországot, és azt tervezi, hogy hosszú távon is hazánkban dolgozik majd a Mordecai Ministries International munkatársaként, hogy menekült keresztyén családokat segítsen. Testvérével és unokatestvérével szeretnének ők is adni az országnak, amelyik befogadta őket, amikor menekülniük kellett. Asif Mall közölte, hogy szervezetük szeretné a magyarországi szabályok szerint regisztrálni és bővíteni itteni csapatát, hogy hatékonyabban szolgálhassák az üldözött keresztyéneket, és nagyobb nyomást tudjanak gyakorolni azokra az országokra, ahol üldözést szenvednek el Krisztus követői. Hozzátette: – Folytatjuk a szolgálatot minden erőforrással, amit csak az Úr ad nekünk.