Károlis díjjal ismerték el Szontagh Pál munkáját

Szenczi Molnár Albert-díjat kapott Szontagh Pál Iván, a Református Pedagógiai Intézet igazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) oktatója, valamint további harminchat kiemelkedő tanár és kutató – írta meg a KRE honlapja.

Szontagh Pál KRE Szenczi Molnar Albert dij dijatado_unnepseg - Fotó: kre.hu

Szontagh Pál átveszi a díjat Trócsányi Lászlótól és Bogárdi Szabó Istvántól

Fotó: kre.hu

Trócsányi László rektor kezdeményezésére a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) által a kutatás és oktatás területén nyújtott teljesítmény elismerésére alapított Szenczi Molnár Albert-díjat első alkalommal adták át az egyetem kiemelkedő oktatóinak április 24-én Budapesten, a Károlyi–Csekonics-palotában.

KRE Szenczi Molnar Albert dij dijatado_unnepseg - Fotó: kre.hu

Fotó: kre.hu

Tizennégy oktató – mind a Magyar Tudományos Akadémia doktora – bírálati folyamat nélkül, rektori utasítással kapta meg a református lelkészről, nyelvtudósról, műfordítóról elnevezett elismerést, míg huszonhárom további pedagógust pályázat útján választott ki a bírálóbizottság. A díjazottak a kitüntető cím mellett 24 hónapon keresztül külön juttatásban is részesülnek.

Trócsányi László KRE Szenczi Molnar Albert dij dijatado_unnepseg - Fotó: kre.hu

Trócsányi László rektor

Fotó: kre.hu

Trócsányi László, a KRE rektora köszöntőjében kiemelte, hogy az egyetem szellemiségét, megítélését és hangulatát sok tényező határozza meg, de legfőképpen a tanárok. – Oktatóink példaképek, akik felelősek az itt tanuló fiatalokért, ezért az egyetem vezetősége minden segítséget és támogatást meg szeretne adni nekik – hangsúlyozta az egyetem vezetője.

Bogárdi Szabó István KRE Szenczi Molnar Albert dij dijatado_unnepseg - Fotó: kre.hu

Bogárdi Szabó István, a bírálóbizottság elnöke

Fotó: kre.hu

Bogárdi Szabó István, a KRE Hittudományi Karának oktatója, a bírálóbizottság elnöke a díj névadójáról elmondta, hogy kisdiákként kóstolt bele a tudomány világába, és később, már tudós emberként szolgált másokat könyveivel, tudományával. – Ma sem tudjuk, hogy az egyetemen tanuló hallgatók közül kikből lesznek a jövő tudósai, szaktekintélyei, ezért fontos, hogy oktatóként példaképként elöl járva, a hallgatókat támogatva mutassunk utat a jövő nemzedékének – jelentette ki a volt református püspök.

A Szenczi Molnár Albert-díjjal elismert oktatók névsora

A Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező oktatók külön bírálati folyamat nélkül automatikusan részesültek a díjban:

Prof. Dr. Jakab Éva (ÁJK)
Prof. Dr. Laczkó Tibor (BTK)
Prof. Dr. Boros Gábor (BTK)
Prof. Dr. Horváth János (BTK)
Prof. Dr. Köteles Ferenc (BTK)
Prof. Dr. Fülöp Márta (BTK)
Prof. Dr. Péli Gábor (BTK)
Prof. Dr. F. Romhányi Beatrix (BTK)
Prof. Dr. Hermann Róbert (BTK)
Prof. Dr. Horváth Miklós (BTK)
Prof. Dr. Szakály Sándor (BTK)
Prof. Dr. Szávai Ferenc (BTK)
Dr. Fogarasi András (GESZK)
Dr. habil. Vámos Péter (BTK)

A Szenczi Molnár Albert-díj bírálóbizottsága huszonhárom pályázót részesített az elismerésben:

Dr. Takács Szabolcs (BTK)
Prof. Dr. Kun Attila Sándor (ÁJK)
Dr. habil. Apatóczky Ákos Bertalan (BTK)
Dr. habil. Hermann Zoltán (BTK)
Dr. habil. Heltai János Imre (BTK)
Dr. Szontagh Pál Iván (PK)
Dr. habil. Dringó-Horváth Ida (BTK)
Dr. habil. Kendeffy Gábor (HTK)
Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér (ÁJK)
Prof. Dr. Rixer Ádám (ÁJK)
Prof. Dr. Tóth J. Zoltán (ÁJK)
Dr. habil. Farkas Mária Ildikó (BTK)
Dr. habil. Sarnyai Csaba Máté (BTK)
Dr. Jékely Zsombor (BTK)
Dr. Kövesdi Andrea (BTK)
Dr. Kövi Zsuzsanna (BTK)
Prof. Dr. Sepsi Enikő (BTK)
Prof. Dr. Siba Balázs (HTK)
Dr. habil. Móré Sándor (ÁJK)
Dr. habil. Szentpétery-Czeglédy Anita (BTK)
Prof. Dr. Udvary Sándor (ÁJK)
Dr. habil. Vassányi Miklós Koppány (BTK)
Dr. Pődör Dóra (BTK)