A krétát és a táblát felváltotta a számítógép

Újabb református iskolák kaptak laptopokat

Az elmúlt napokban további hat református köznevelési intézménybe juttatott el hordozható számítógépeket a Zsinati Oktatási Iroda. Egyházunk százharminckét laptop vásárlásával segíti a tantermen kívüli digitális oktatást országszerte.

zsoi_adomany_03.jpg

Öt laptopot kaptak a nemesgörzsönyiek pedagógusaik számára

A közoktatásban bevezetett digitális munkarend új kihívások elé állította a nemesgörzsönyi Vargha Gyula Református Óvoda és Általános Iskola iskolás korú gyermekkel foglalkozó pedagógusait. „A mögöttünk álló időszak egyébként a tanárok és a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztésének időszaka volt. A pályázati forrásból beszerzett interaktív táblák mind több pedagógust késztettek arra, hogy különböző módon építsék be tanóráiba a modern technikát, és ezeken keresztül foglalkoztassák a diákokat” – derült ki Békefi Imre igazgató beszámolójából. 2020. március 15. után viszont kényszer lett mindenki számára.

„Az első, félelmekkel teli napok után, többszöri megbeszélésekkel és ötletelésekkel megkezdődött a munka. A krétát és a táblát felváltotta az okos tábla, de napjainkban a pedagógus legfőbb eszköze a személyi számítógépe – véli az igazgató. – Még a legegyszerűbbnek tűnő kéréseket is csak számítógépen keresztül tudjuk feltenni a gyerekeknek: mit olvassanak el a tankönyvükben, mit oldjanak meg a munkafüzetükben.

A digitális munkarend szakszerű szervezéséhez nélkülözhetetlen a jó és modern eszköz. A tanítók sokszor előre elkészített maguk által tervezett és kivitelezett videókat adnak tanítványaiknak. A szülők a gyermekeik olvasását felveszik és küldik vissza a pedagógusnak. A felső tagozatban feladatlapok és vázlatok készülnek. A tanárok oktatásra alkalmas internetes felületeket, számonkérésre alkalmas oldalakat szerkesztenek és azokon ellenőrzik a diákok munkáit. „Szembe kellett néznünk technikai korlátainkkal: a meglévő, tanárok által használt gépek informatikai mértékkel régiek, elavultak voltak. A pedagógusok többsége a saját, családi számítógépét használta. Eztért ragadtuk meg a lehetőséget és jeleztük igényünket az új berendezésekre.”

Ahogy arról már beszámoltunk, a református iskolákban is bevezetett tantermen kívüli, digitális oktatás jelentősen megváltoztatta a diákok, a pedagógusok, valamint a szülők hétköznapjait. A szükségletek felmérése után a Magyarországi Református Egyház százharminckét laptopot vásárolt, amivel negyvenkét pedagógus munkáját és kilencven diák tanulását segíti.

Az első négy településre április 7-én érkeztek meg az új számítógépek, azóta további hat református intézmény, a váci Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola, a budapesti Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola, a békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, a nemesgörzsönyi Vargha Gyula Református Óvoda és Általános Iskola, a Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskolája és a Bocskai István Református Oktatási Központ dunaújvárosi Szabó Magda Általános Iskolája pedagógusait és diákjait is új eszközök segítik. Ezúttal is az intézményvezetők meséltek a távoktatás kihívásairól.

Vörösmartysok úton a tanulásszervezés megújítása felé

zsoi_adomany_06.jpg

Más intézményekhez hasonlóan sajnos a budapesti Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola sem tudta minden kolléga eszközigényét kielégíteni az otthoni digitális oktatás lebonyolításához. Ugyanakkor nemcsak ezért éltek a Zsinati Oktatási Iroda által felkínált lehetőséggel, hanem azért is, mert az új gépek lehetővé teszik, hogy pedagógusaik továbbfejlesszék saját digitális kompetenciájukat, megismerjenek korszerű tanítási technikákat, feladatszerkesztő megoldásokat. „A tantermi oktatáshoz visszatérve a tanulásszervezés minőségi megújulása és a tudásátadás korszerű módszertanának alkalmazása a most elsajátított tudás alapján új típusú oktató-nevelő munkának ad majd színteret” – reméli Csák-Rozgonyi Cecília igazgató.

Érettségizők kapták a laptopokat Békésen

zsoi_adomany_01.jpg

„Intézményünkben is digitalizáltuk az oktatást. Az új munkarend bevezetése óta nevelőtestületünk minden tagja azon dolgozik, hogy továbbra is megfelelő színvonalú oktatásban részesüljön minden diák" – számolt be a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium mindennapjairól Palatinus Pál igazgató. A békési intézményben mintegy száz pedagógus és hétszázötven tanuló négyszázötven tanulócsoportba szerveződve dolgozik digitális tanrend szerint. Ehhez a Discord online kommunikációs felületet használják, melyben szöveges üzenetekre, élő hang és kép közvetítésére egyaránt van lehetőség. „A nagy létszám ellenére is figyelünk minden diákunkra, de megkülönböztetett figyelemben részesítjük az érettségi előtt állókat, hiszen annak sikeressége, eredménye a későbbi érvényesülésük meghatározó feltétele. Az egyházunk támogatásából kapott tíz laptop az ő felkészüléseket fogja segíteni.”

Digitális eszközök a szakképzés szolgálatában Vácott is

zsoi_adomany_05.jpg

A tíz új laptopot Haluszka Tibor szakmai igazgató-helyettes vette át

A váci Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola közel hétszáz tanulója is a digitális tanrend szerint végzi mindennapos munkáját. A száz érettségire és közel nyolcvan szakmai vizsgára készülő diák mellett az alsóbb évfolyamosok, valamint tantestület tagjai is nap mint nap gőzerővel készítik, szerkesztik, küldik-várják a digitális tananyagokat. Solymosi Csilla igazgató elmondása szerint a támogatásnak hála „valamennyi kollégánk rendelkezésére áll a szükséges eszköz és rászoruló diákokat is tudtunk segíteni, hogy folyamatos legyen a munka".

Egyedi megoldások Pápán

zsoi_adomany_02.jpg

A Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskoláját is nehezen érintette az újfajta oktatási rendszerre való gyors átállás. „Számtalan telephelyünk között kiemelten hátrányos települések is találhatók halmozottan hátrányos, vagy épp sajátos nevelési igényű gyermekekkel, akik számára egyedi megoldásokat is kellett alkotnunk, hogy munkánkat velük is folytathassuk. Kollégáink részére az iskola gépeit is rendelkezésre bocsátottuk otthoni használatra, ám bizonyos feladatok elvégzésére némelyek, kamera vagy mikrofon hiányában, nem voltak alkalmasak. A régi laptopok a folyamatos karbantartások ellenére is lassúak. Nagy segítség részünkre a két új, nagy teljesítményű laptop, melyhez internet stick csatlakozással a tanárok végre otthonról is biztonságosan tudják óráikat leadni, a feladatokat átadni” – tájékoztatott Müller Anita igazgató.

Az Úrra bízták magukat Dunaújvárosban

zsoi_adomany_04.jpg

A dunaújvárosi Szabó Magda Református Általános Iskola minden családnak, amelyik igényelte, kölcsönadott egy-egy számítógépet, hogy a diákok otthon is dolgozni tudjanak. A pedagógusok ilyen jellegű kéréseinek viszont nem tudtak eleget tenni, mert a megmaradt laptopok már nagyon elavultak voltak, a célnak nem feleltek meg. Amikor 2018.szeptember 1-jén az intézmény kivált a Dunaújvárosi Tankerületi Központból és egyházi fenntartásába került, mind a tizenöt pedagógusoknak vissza kellett adnia a nemrég kapott laptopokat volt fenntartójuknak. „Még csak gondolni sem mertek arra, hogy valaha ez pótolva lesz” – mesélte Farkas Márta igazgató, aki meghallgatott imádságként élte meg, hogy húsvét után tizenöt laptop érkezett iskolájukba, ráadásul azok az intézmény használatában maradhatnak a vészhelyzet elmúltával is.