Harangozó László lett a Szerbiai Református Keresztyén Egyház új püspöke

Bácsfeketehegyen tartotta ülését szerdán a Szerbiai Református Keresztyén Egyház Zsinata, ahol megerősítették a tavasszal lezajlott országos tisztújítás eredményét, majd az újonnan megválasztott tisztségviselők ünnepi keretek között letették az esküt.

Harangozó László. Harangozó László lett a Szerbiai Református Keresztyén Egyház új püspöke - Bácsfeketehegy zsinat 2023 május 31. Fotó: reformatus.hu

Harangozó László, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház új püspöke

Fotó: reformatus.hu

A tanácskozáson a Generális Konvent küldöttjeként Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke végezte az igehirdetés szolgálatát, valamint Sógor Csaba külügyi főtanácsadó, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának munkatársa vett részt.

Szenn Péter. Harangozó László lett a Szerbiai Református Keresztyén Egyház új püspöke - Bácsfeketehegy zsinat 2023 május 31. Fotó: reformatus.hu

Szenn Péter a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke hirdette az igét

Fotó: reformatus.hu

A következő hatéves ciklusra püspökké Harangozó László szabadkai lelkipásztort választották. Elődje, Halász Béla 2013 óta töltötte be ezt a tisztséget. A főgondnok Székely Károly maradt, és ugyancsak újraválasztották zsinati jegyzőnek (püspökhelyettesnek) Csányi Erzsébet pacséri lelkipásztort. A bácskai esperesi tisztséget egyelőre nem sikerült betölteni, egyházmegyei gondnoknak itt Pál Károlyt választották meg. A bánáti esperes Beszédes Mária torontálvásárhelyi lelkipásztor lett, Juhász Sándort pedig újraválasztották az egyházmegyei gondnoki tisztségre. A missziói előadó Szilágyi Dénes István verbászi, a diakóniai előadó pedig Halász Dániel maradéki lelkipásztor lett. Újabb ciklusra megválasztották továbbá Mókus Edit pénztárost, Klebecskó Makai Hajnalka számvevőt, valamint Berkes Zoltán ügyészt is.

Harangozó László lett a Szerbiai Református Keresztyén Egyház új püspöke - Bácsfeketehegy zsinat 2023 május 31. Fotó: reformatus.hu

Hátul balról jobbra: Szilágyi Dénes István missziói előadó, Berkes Zoltán ügyész, Pál Károly bácskai megyei gondnok, Halász Dániel diakóniai előadó, Juhász Sándor bánáti megyei gondnok. Elöl: Beszédes Mária bánáti esperes, Csányi Erzsébet zsinati jegyző (püspökhelyettes), Harangozó László püspök, Mókus Edit pénztáros, Klebecskó Makai Hajnalka számvevő

Fotó: reformatus.hu

Harangozó László 1977-ben született, teológiai tanulmányait Kolozsváron végezte. Tíz évig Csete Szemesi István püspök mellett Bácsfeketehegyen szolgált, ahol a Református Központi Otthon vezetője is volt. 2013-ban Verbászra került, 2017 februárja óta a Szabadkai Református Egyházközség lelkipásztora. 2010-ben diakóniai előadónak választották meg, az elmúlt ciklusban a missziói előadói tisztséget töltötte be.

Harangozó László lett a Szerbiai Református Keresztyén Egyház új püspöke - Bácsfeketehegy zsinat 2023 május 31. Fotó: reformatus.hu

A bácsfeketehegyi zsinat résztvevői

Fotó: reformatus.hu