Kétszáz éves a Himnusz

Istentiszteleten emlékeztek meg a Himnusz születésének kétszázadik évfordulójáról, a szatmárcsekei ünnepségen igét hirdetett Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület és Palánki Ferenc, a Debrecen–nyíregyházi Református Egyházmegye püspöke. Az ünnepi műsor részeként a Kölcsey Társaság emlékplakettel díjazta Berkesi Sándor Kossuth-díjas karnagyot és Varnus Xavér orgonaművészt. Az alkalom Kölcsey sírjának megkoszorúzásával zárult.

A vasárnapi istentisztelen Szalay Kont, a Szatmári Református Egyházmegye esperese köszöntötte az egybegyűlteket. Palánki Ferenc római katolikus püspök igehirdetésében nemzetünk nagyjairól és alkotásaikról emlékezett meg. – Minden nagy mű a Szentírás parafrázisa – fogalmazott Pilinszkyt idézve. – Mondhatjuk, hogy a Himnusz egy hívő ember Istenhez fordulása, fohásza, aki minden bűn, emberi gyarlóság, gyengeség ellenére is szinte könyörögve kéri a kedvet, a kegyet, a védelmet, a jót, a bőséget magyar népe számára – tette hozzá a főpap, aki őseink hagyományának tiszteletére és követésére buzdította a jelenlevőket. – Ragaszkodjunk tehát őseink keresztény hitéhez, így szerezhetjük, így szerethetjük igazán hazánkat, és a Szentlélek erejéből legyünk hiteles tanúi a krisztusi szeretetnek, hogy felemelkedjünk a bűn, a sötétség, az önzés mélységeiből, és mi mindannyian örök életrevalók legyünk! – zárta igehirdetését.

Szatmárcseke

Fotó: Szatmárcseke Református Egyházközség

Fabiny Tamás evangélikus püspök könyörgését követően Fekete Károly tiszántúli püspök igehirdetésében a 90. zsoltár ékességét hangsúlyozta. – Himnuszt ihlető imádság ez. A kettő között lelkületazonosság van. Mindkettőnek a szavai ünnepet teremtenek, elcsendesedést követelnek. Benne van, ha kimondjuk és énekeljük, a történelmünk, az életünk, minden, ami fontos – jelentette ki. A szív matematikájának működésével folytatta beszédét, melyben az Istennel való számolás mikéntjét osztotta meg a templomba gyűltekkel. A legfontosabb művelet a püspök szerint az összeadás. – Tudni kell összeadni a tisztességet, a figyelmet, a tehetséget és társul szegődni a teremtő, megváltó és megszentelő Istenhez, mert ez az ember számára a legfontosabb összeadódás, és akit a balsors már régen tép, az sürgetően tudja kérni. Isten ugyanis tudja, hogy van nála lehetőség, hogy megszakítsa a rossz folyamatokat, még a büntetés folyamatát is. Meg tudja szakítani azt, amit a történelem rossz lépéseinek a következtében el kell szenvedni – fogalmazott Fekete Károly. Igehirdetését a zsoltáros és a Himnusz hasonlatával zárta: mivel Kölcsey műve és a 90. zsoltár is az Isten készítette jövendőért rimánkodik, ezért mi, emberek se szégyelljük kérni ezt az Úr által készített jövőt.

Szatmárcseke

Fotó: Szatmárcsekei Református Egyházközség

Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája könyörgése után a hívek közösen elénekelték a Himnuszt. Az istentisztelet végén Tiba Zsolt szatmárcsekei lelkipásztor és Csoma Zoltán, a község polgármestere köszöntötte ismét az egybegyűlteket, Orbán Viktor miniszterelnök pedig ünnepi beszédben emlékezett meg a Himnusz dicsőségéről, valamint a magyar kultúra és történelem fontosságáról. Ezt követően Csikos Sándor Kossuth-díjas színművész előadásában ismét meghallgathatták az ünneplők a Himnuszt. A Kölcsey Társaság elnöke, S. Varga Pál és alelnöke, Kántor István a magyar kultúra napja alkalmából emlékérmet, illetve emlékplakettet nyújtott át olyan személyeknek akik a „hass, alkoss, gyarapíts” utasításnak eleget téve munkásságukkal és életművükkel a magyar kultúra fejlődésén fáradoztak. Az emlékplakettet Berkesi Sándor Kossuth-díjas karnagy és Varnus Xavér orgonaművész kapta, utóbbi egy külföldi koncert miatt azonban nem tudta személyesen átvenni a kitüntetést.

A díjakat átadó S. Varga Pál, a Kölcsey Társaság jelenlegi elnöke Berkesi Sándor munkásságát méltatva laudációjában arról beszélt, a karnagy személyiségét és hivatása iránti elkötelezettségét jól mutatja, hogy a nagy múltú, de amatőr iskolai kórusból, a Debreceni Református Kollégium Kántusából rövid idő alatt nemzetközi hírű, professzionális együttest faragott, ami a kórus eredeti, gyülekezeti szerepére is áldásosan hatott. Személyiségének varázsa mögött a hit, a református hagyomány iránt elkötelezettsége áll fedezetül, pályája gerincét is egyházzenei tevékenysége képezi – mondta az elnök hozzátéve, hogy Berkesi Sándor kórusvezetőként nemcsak a Kántus élén töltött be kulcsszerepet: 2015 óta a sárospataki református kollégium vegyeskarának vezető karnagya, de elkötelezett a határon túli magyar reformátusság iránt is, éveken át vezette a szlovákiai fiatal reformátusok szövetségének kamarakórusát és a nagyváradi egyetem vegyeskarát.

A kitüntetések átadását a debreceni Kodály Kórus és Kodály Filharmonikusok műsora követte. Az ünnepi alkalom templomi része Händel Messiásának Hallelujája után áldással ért véget.

Kölcsey Ferenc sírja Szatmárcsekén

Fotó: Szatmárcseke Református Egyházközség

A rendezvényt Kölcsey sírjának megkoszorúzása zárta.