„Nem beosztottjaink vagy híveink vannak, hanem népünk”

Püspökszentelést tartottak szombaton a Szerbiai Református Keresztyén Egyházban, Bácsfeketehegyen. A nemrég megválasztott Harangozó Lászlóra áldást mondott az összes Kárpát-medencei református püspök, és köszöntőbeszédet tartott Novák Katalin köztársasági elnök is.

Adjunk mindenkinek inni, aki kér

– A sziklából vizet fakasztó Mózes és a szomjazó nép története a mi történetünk – mondta Balog Zoltán dunamelléki református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, a Generális Konvent ügyvezető elnöke igehirdetésében, amelyet Mózes negyedik könyve alapján tartott meg (4Móz 20,8b). Elmondta, hogy bár ez a történet távolinak tűnik időben, helyzetben, kultúrában és életmódban is, de azért olvassuk, mert azt akarjuk, hogy a mi történetünk legyen, hogy a miénk legyen az a csodálatos ígérethalom, amit Isten kínál nekünk. – Mi nemcsak egy könyvet olvasunk, hanem az élő Igét keressük, a valóságot, amibe be lehet lépni – tette hozzá a püspök. Hangsúlyozta, hogy együtt olvassuk, hogy Isten élő Igéje kössön össze bennünket, református keresztyén magyarokat mindennap.

Balog Zoltán. Püspökszentelés Bácsfeketehegyen 2013 október 14. Fotó: Zelenka Attila

Balog Zoltán: A vizet Isten teszi oda, de nekünk, lelki vezetőknek kell kiszabadítani

Fotó: Zelenka Attila

Nekünk a hitvallás a legszemélyesebb ügyünk, de nem magánügy – jelentette ki Balog Zoltán, kiemelve, hogy nem külön-külön akarunk jóban lenni Istennel, hanem azt akarjuk, hogy együtt vezessen minket, mint régen Izraelt; szomjazunk, ahogy annak idején a választott nép a pusztában. – A lelki vezetők, a pásztorok együtt szomjaznak a néppel, nem külön igényeket nyújtanak be Istennek, hanem a közösség hiányait viszik elé – mondta a Zsinat lelkészi elnöke, de hozzátette, hogy az is feladatuk, hogy vizet fakasszanak a népnek a sziklából. – A vizet Isten teszi oda, de nekünk, lelki vezetőknek kell kiszabadítani – emlékeztetett a püspök. – Nekünk nem beosztottjaink vannak, még csak nem is híveink, hanem népünk – jelentette ki Balog Zoltán. – Mi, a Generális Konvent nem egyszerűen mellettetek állunk, hanem mi ti vagytok, ti mi vagyunk – hangsúlyozta a délvidéki reformátusoknak. Harangozó Lászlónak pedig azt emelte ki, hogy őt ugyanaz az Isten küldi, mint Mózest, és neki is ugyanazt ígéri, hogy vele lesz.

Püspökszentelés Bácsfeketehegyen 2023 október 14. - Fotó: Zelenka Attila

Fotó: Zelenka Attila

– Azt, hogy itt, Délvidéken hol a szikla, amiből vizet lehet fakasztani, azt nektek kell megkeresnetek, de biztosak lehettek, hogy van benne víz – fűzte hozzá a Generális Konvent ügyvezető elnöke. – Mert Istennek nem érdeke, hogy bárkinek is szomjan kelljen halnia Délvidéken, a Kárpát-medencében, Európában vagy bárhol a világon – tette hozzá. – Nekünk a vizet fakasztó Mózes több mint vezető, több mint példakép: az egész magyar nép ismerheti fel sorsát a választott nép történetében. Istennek egy választott népe vagyunk, ennél nagyobb tisztesség nem is lehet, és ezzel kinyílik előttünk a világ – hangoztatta Balog Zoltán, majd arra hívta fel Harangozó László figyelmét, hogy nem egyszerűen egy kis nemzeti csoport vagy egy felekezet vezetője lesz, hanem Jézus Krisztus követe. – Amikor róla teszünk bizonyságot, nem kötnek sem a felekezeti, sem az országhatárok, ezért fakasszunk vizet és adjunk mindenkinek inni, aki kér – mondta a püspök. Harangozó Lászlóhoz fordulva úgy fogalmazott: – Add az élő vizet, amelyet, akit te is kaptál, azt add, ami a tied! Azt add, aki a tiéd, a te életed közepe, ereje, szabadítása, megtartója, add Jézus Krisztust, és akkor a pokol kapui sem vesznek diadalt rajtunk!

A képekre kattintva galéria nyílik meg

Fotó: Zelenka Attila

Isten nem hagyott el, és folyamatosan formál

Miután Harangozó László letette az esküt, hogy legjobb tudásával és minden erejével arra törekszik majd, hogy Isten dicsőségét és az egyház javát szolgája, a Generális Konvent püspökei, majd a szerbiai lelkészek sorra áldást mondtak az új egyházvezetőre.

Harangozó László eskütétele. Püspökszentelés Bácsfeketehegyen 2023 október 14. - Fotó: Zelenka Attila

Harangozó László eskütétele

Fotó: Zelenka Attila

Harangozó László püspöki igehirdetését a Rómaiakhoz írt levél alapján tartotta (Róm 8,28): „...akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál...” – Ezt az igeverset könnyű átélni, amikor sikeresek vagyunk, amikor megtaláljuk a társunkat, amikor a gyerekeink ott szaladgálnak körülöttünk, de nehezebb átélni, amikor az embernek küzdelmekkel kell szembenéznie – mondta a püspök. – Ilyenkor nem egyszer feltesszük a kérdést, hogy hogy szerethet engem az Isten, és én hogy tudjam szeretni őt, amikor a gyermekem koporsója mellett állok, amikor betegségem van, amikor sikertelen vagyok, amikor azt érzem, magamra hagytak – folytatta Harangozó László. – Ilyenkor felmerülhet a kérdés, hogy van-e értelme egyáltalán hinni, van-e jövője a hitnek, a keresztyénségnek ebben az Európában, ebben a világban, ahol elhagyják azt, ami érték – fogalmazott, majd rögtön választ is adott: – Igen, van értelme, hiszen Isten nem hagyott el, úgy szeret minket, hogy megváltott. Ő alkotott, ő formált minket, és ma is folyamatosan formál, de ez néha küzdelmes, néha mélységeken kell átmennünk. De ő hordoz minket – jelentette ki a püspök.

Harangozó László. Püspökszentelés Bácsfeketehegyen 2023 október 14. - Fotó: Zelenka Attila

Isten nem hagyott el, mert úgy szeret minket, hogy megváltott – mondta a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke

Fotó: Zelenka Attila

Az új református püspök arra intette a magyar nemzetet, hogy emlékezzen erre akkor is, ha Isten néha nehézségeket állít elénk. Harangozó László szerint arra lettünk elhívva, hogy ebben a világban Krisztus hordozói legyünk, és engednünk kell, hogy ez így legyen, hogy Isten erre alkalmassá formáljon bennünket.

A református egyház egysége

A köszöntések sorát Kató Béla erdélyi püspök nyitotta meg, kiemelve, hogy a Kárpát-medencei magyar református püspökök mind megjelentek az eseményen, amivel a református egyház egységét juttatták kifejezésre, valamint azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református a világon, az számon tartatik.

Kató Béla köszöntőbeszéde Harangozó Lászlónak. Püspökszentelés Bácsfeketehegyen 2023 október 14. - Fotó: Zelenka Attila

Kató Béla nyitotta meg a köszöntőbeszédek sorát

Fotó: Zelenka Attila

Kató Béla úgy vélte, Harangozó László egy feszültséggel teli világban kapta meg az elhívást, hogy vezesse a szerbiai keresztyén egyház református népét. Az erdélyi püspök szerint Harangozó Lászlónak a sebeket őrző közösségeket újból eggyé kell kovácsolnia, vagy legalábbis tompítania kell a feszültségeket. Köszöntését azzal zárta, hogy felidézett egy Erdélyben ismert mondást: szegény az eklézsia, és a pap a harangozó. A jelenlegi helyzetre igazítva az erdélyi püspök tréfásan úgy alakította át a mondást, hogy „szegény az eklézsia, és Harangozó a püspök”, majd Isten áldását kérte az új egyházvezetőre.

Palást és szeretet

Csányi Erzsébet, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház főjegyzője kiemelte, hogy felemelő érzés számukra, hogy számontartják őket, Harangozó Lászlónak pedig azt tanácsolta, hogy ahogy a Szentírás mondja, szeresse az Urat és szeresse a gyülekezeteket is, amelyeknek a püspöke lett.

Csányi Erzsébet. Püspökszentelés Bácsfeketehegyen 2023 október 14. - Fotó: Zelenka Attila

Csányi Erzsébet azt tanácsolta Harangozó Lászlónak, szeresse az Urat és a gyülekezeteket, amelyeknek a püspöke lett

Fotó: Zelenka Attila

A főjegyző emlékeztette, hogy sosem lesz egyedül, mert mindig lesznek, akik mellette állnak majd. Ezenkívül bejelentette, hogy a szerbiai lelkészek egy palástot ajándékoznak az új püspöknek, és ahogy ez a palást majd körbeöleli a testét, úgy öleli majd körbe őt a mindenható Isten az ő szeretetével és gondoskodásával.

„Nem csak a hit házai”

A magyar kormányt Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár képviselte, aki Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét olvasta fel. „Aki hisz, az erején felül képes tenni és harcolni” – írta a kormányfő, majd úgy fogalmazott, hogy „a világ kevés pontján értik ezt úgy, mint önöknél, a Vajdaságban, ahol a református templomok száz év óta nemcsak a hit házai, de egyúttal a magyarság mentsvárai is”.

Nagy János. Püspökszentelés Bácsfeketehegyen 2023 október 14. - Fotó: Zelenka Attila

Orbán Viktor levelét Nagy János államtitkár olvasta fel

Fotó: Zelenka Attila

Orbán Viktor kiemelte, hogy „olyan elhivatott pásztort, tapasztalt kormányost választottak meg erre a feladatra, aki kamaszkorában misszionáriusnak készült, lelkészként pedig a gyülekezeti munkától az intézményvezetésig számos feladatkörben megállta a helyét”. Harangozó Lászlónak a miniszterelnök azt kívánta, hogy szolgálata legyen áldott, és ennek gyümölcseit mind a délvidéki reformátusok, mind az egész vajdasági magyarság élvezhesse.

Kérdések és válaszok egy forrongó világban

– Olyan időket élünk, amikor még az is aggodalmas szívvel nézi a híradókat, aki a világ távolinak tűnő történéseiről nem szokott tájékozódni – mondta Novák Katalin köztársasági elnök. – Azt látjuk, azt érezzük, azt tapasztaljuk, hogy forrong a világ körülöttünk, mintha kifordult volna a sarkából – tette hozzá. – Amikor forrong a világ, a hívő keresztyének Istenhez fordulnak válaszért. Szeretnénk választ kapni arra, hogy hol van az erőszaknak, hol van a terrornak a határa, és hogy hogyan feleljünk meg Isten parancsainak – fűzte hozzá a köztársasági elnök. Hangsúlyozta, hogy ő is keresi ezekre a kérdésekre a válaszokat, és az ő válasza az összekapaszkodás. – Ahogy az édesanya képes a gyermekével összekapaszkodni, úgy kapaszkodik össze az anyaország is a határon túli magyarokkal, mert most a magyarok összekapaszkodásának az ideje jött el – fogalmazott az államfő, kiemelve, hogy erről az összekapaszkodásról szól az is, amikor számon tartjuk a magyarokat Magyarország területén kívül is.

Novák Katalin. Püspökszentelés Bácsfeketehegyen 2023 október 14. - Fotó: Zelenka Attila

Novák Katalin: Most a magyarok összekapaszkodásának az ideje jött el

Fotó: Zelenka Attila

„Ki állja meg hát a helyét?” – idézte Dietrich Bonhoeffer kérdését Novák Katalin, miként a teológus erre adott válaszát is: „Csak az, akinek nem a maga okossága, elvei, lelkiismerete, szabadsága, erényessége jelenti minden dolgok legvégső mértékét, hanem mindezeket kész feláldozni, amikor hitben és egyedül Istenhez való hűségben engedelmes és felelős cselekvésre van hivatva; a felelős ember, akinek élete semmi más nem akar lenni, mint felelet és válasz Isten kérdésére és hívására.” Az államfő szerint örömre ad okot, hogy a Szerbiai Református Keresztyén Egyház olyan püspökkel, olyan vezetővel gazdagodott, akire pontosan illik ez a leírás, aki tudja, hogy honnan kapta erejét, hitét, tálentumait, és tudja, hogy akkor lesz erős, hogyha a rábízott közösség és ő képesek az összekapaszkodásra. – Ehhez kívánok soha nem fogyatkozó hitet, erőt, kitartást és az Úristen gazdag áldását – zárta köszöntését Novák Katalin köztársasági elnök.

Harangozó László. Püspökszentelés Bácsfeketehegyen 2023 október 14. - Fotó: Zelenka Attila

Harangozó László, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke

Fotó: Zelenka Attila

A közösség, amely élni akar

Harangozó László püspök megköszönve a jókívánságokat arra kérte a megjelenteket, hogy imádkozzanak azért, hogy mindezek valóra váljanak, és hordozzák imáikban a délvidéki magyar reformátusokat, hogy „ez a közösség, amely élni akar, valóban élni tudjon”.

Püspökszentelés Bácsfeketehegyen 2023 október 14. - Fotó: Zelenka Attila

Fotó: Zelenka Attila

A záróima után az összegyűltek szeretetvendégségen vettek részt a helyi iskola sportcsarnokában. Az istentiszteleten Erdélyi Dániel orgonált, az apostoli köszöntést és a záróimát pedig Orosz Attila bácsfeketehegyi lelkipásztor mondta el. A szerb kormányt Maja Gojković miniszterelnök-helyettes képviselte.