Krisztus-testben való egység – Évindító istentiszteletet tartott a Református Szeretetszolgálat

Úrvacsorás, évindító istentiszteletet szervezett munkatársainak a Református Szeretetszolgálat január 19-én a Kálvin téri Református Egyházközség templomában. Az Igét Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette.

RSZ-MRSZA évindító istentisztelet 2024. január 19. - Fotó: Református Szeretetszolgálat

Fotó: Református Szeretetszolgálat/Karsa Patrik

A prédikáció alapigéje az Efézus 5, 15–17 volt: „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, / kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. / Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.”

– Áldott legyen az Isten, hogy úgy kezdődhet el ez az év ebben az szolgálatban, hogy kérhetjük Isten áldását, és elcsendesedve figyelhetünk Isten üzenetére, amelyet a látható Ige meg is pecsételhet a szívünkben – mondta a püspök.

Steinbach József kiemelte, hogy „amikor Isten igéje int, számunkra mindig az a csodálatos, hogy az isteni intésben mindig megtapasztaljuk a féltő szeretetet”. – A Krisztusban megnyert szeretet kell látszódjon életünkben és szolgálatunkban, és ez tesz bennünket hitelessé. A hitelesség nem tökéletességet jelent, hanem azt, hogy elindultunk ezen az úton az alkalmas időben. Bölcsen élni Istennek kedves módon – helyezte a gyülekezet szívére.

Az istentiszteleten a szeretetszolgálat misszióvezetői és munkatársai is szolgáltak imádsággal: Erdős Eszter, Takács-Mohácsy Nikoletta, Sztojka Szabina, Pótorné Ács Ágnes, Márkus Gábor, Lendvayné Nagy Beáta, Birinyi Márk, az úrvacsorai szolgálatban pedig Szabó Ferenc, a Kálvin téri Református Egyházközség lelkipásztor is részt vett.

Steinbach József. RSZ-MRSZA évindító istentisztelet 2024. január 19. - Fotó: Református Szeretetszolgálat

Steinbach József, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett Igét

Fotó: Református Szeretetszolgálat / Karsa Patrik

Az istentiszteletet követően Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója szólt a jelenlévőkhöz: – Fontos, hogy a szeretetszolgálat munkatársai otthonra leljenek a gyülekezetekben is. Az évet Igével, közösen, úrvacsorai közösségben szükséges indítani, mert erre a biztos alapra építhetjük a szolgálatot. Ez a keret folyamatos hivatkozási pont és bázis. Csak a Krisztus-testben való egység ad értelmet a munkánknak – emelte ki.

Czibere Károly a Királyok II. könyvének hatodik fejezetéből köszöntötte Igével a munkatársi közösséget: – A történet a megtérésről, a bátorításról, a felfoghatatlan kegyelemről és örömről szól, hiszen aki Krisztusban van, annak van lelki látása. A segítség ott van a hegyen, csak adjon az Isten látást, hogy ezt valóban meglássuk.

Czibere Károly. RSZ-MRSZA évindító istentisztelet 2024. január 19. - Fotó: Református Szeretetszolgálat

Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója mondott köszöntőbeszédet

Fotó: Református Szeretetszolgálat / Karsa Patrik

– Hálatelt szívvel köszönjük meg az alkalmat, szolgatársaink életére, munkájára pedig Isten gazdag áldását kérjük a 2024-es esztendőre is! – zárta beszédét a szeretetszolgálat főigazgatója.