70 éve tört ki a koreai háború

Világszerte megemlékezéseket és istentiszteleteket tartottak a mai napig lezáratlan háború kitörésének jubileumán

Az Egyházak Világtanácsa (EVT) még februárban hirdetett globális imakampányt a békéért és a háború lezárásáért a Koreai-félszigeten. Az évforduló alkalmából 70 naposra tervezett kezdeményezés március 1-én kezdődött és egészen augusztus 15-ig tart. Ezt a napot 1945 óta a felszabadulás napjaként ünneplik mind Észak-, mind Dél-Koreában, amelyen a japán megszállás véget ért és elnyerte Korea függetlenségét. Ez a dátum egyben a két részre szakított ország megosztottságának kezdetét is jelöli.

north-and-south-korea-divide-4-612x429.jpg

Fotó: cca.org.hk

70 év háború – 70 nap ima

„Hiszünk benne, hogy ez az imakampány a béke kulcsa, amely megnyitja Isten kegyelmének kapuját, és a béke fuvallata, amely megteremti a megbocsátás és megbékélés kultúráját, a béke forrása, amely megújítja a globális ökumenikus szolidaritást, és a béke mérföldköve koreai ökumenikus közösség Isten adta újjáteremtése felé” – fogalmazott az EVT korabeli főtitkára, Olaf Fykse Tveit.

„A koreai békét az egész emberiség egyfajta lakmusz tesztjének tekintem. Ha nem találnunk megoldást arra, hogy a 70 éve tartó háborús őrületnek véget vessünk a Koreai-félszigeten, hogyan várhatnánk el, hogy az egész bolygónkra leselkedő életveszélyes fenyegetésekre megoldást találunk?” – fogalmazott Erich Weingartner, az EVT Nemzetközi Ügyek Bizottságának (CCIA) nyugalmazott kanadai kanadai főtitkára.

Több évtizedes globális összefogás

Az EVT bizottsága immár több mint három évtized óta vezető szerepet játszik a koreai helyzet megoldására törekvő keresztyén szolidaritás összefogásában. Peter Prove, a CCIA jelenlegi igazgatója a jubileumi év megnyitása alkalmával visszatekintett a megtett útra, amelynek meghatározó pillanata és kiindulópontja az 1984-ben az EVT és CCIA kezdeményezésére, az Ázsiai Keresztyén Konferenciával közösen egybehívott konzultáció volt Japánban, Tosanzo városában. Az ökumenikus tanácskozásnak köszönhetően tárgyalások sorozata indult el és a résztvevők megfogalmazták az EVT tevékenységében máig útmutatásul szolgáló nyilatkozatot a Koreai-félsziget jövője kapcsán. Egy évvel később az EVT delegációja első alkalommal látogatta meg a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot, és lépett hivatalosan is kapcsolatba az Észak-Koreai Keresztyén Szövetséggel (KCF).

IMG_2486.JPG

Peter Prove a februári „kampánynyitón" Forrás: Ivars Kupcis/WCC

„1986-ban a Glion-i Konzultáció megrázó élmény volt a résztvevők számára” – emlékezett vissza Prove az első alkalomra, amelyen keresztények Észak- és Dél-Koreából személyesen is találkoztak, együtt imádkoztak és a megosztottság közepette is az egységet hirdették azzal, hogy közösen úrvacsoráztak.

Prove azt is felidézte, hogy az EVT tevékenysége az imádságon, istentiszteleti alkalmakon és diplomáciai közvetítésen túl a humanitárius segítségnyújtást is magába foglalta. „Amikor nagy éhínség tört ki 1990-es évek elején, az EVT 43 millió dolláros humanitárius támogatást nyújtott tagegyházainak köszönhetően.”

Az EVT ma is vezető szerepet játszik a keresztyén egyházak és szervezetek tevékenységének összefogásában az Koreai-félsziget békéjét, újraegyesítését és együttműködését támogató ökumenikus fórum koordinálásával, amibe újabb és újabb partnerek kapcsolódtak be a szervezet 2013-as Puszani nagygyűlését követő években is, köztük egyházunk.

„Hogy mi ösztönzi leginkább a béketeremtést? A személyes találkozások, ami a jövőben is az EVT célja és eszköze marad a térség békéjéért folytatott munkájában” – összegezte sok évtizedes tapasztalatát az ausztrál evangélikus jogász.

Vessünk véget a háborúnak – békegyűlés Koreában

Testvéregyházunk, a Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyháza (PROK) békegyűlést szervezett a koreai háború kitörésének 70. évfordulója alkalmából június 20-án a dél-koreai Cholwonban, az úgynevezett fehér ló emlékműnél (White Horse Memorial). Jaecheon Lee, a PROK főtitkára elmondta, hogy az emlékhelyet a koreai háború legádázabb csatájának helyszínén hozták létre.

Battle_of_White_Horse.jpg

1952. október 6. és 15. között 396 méteres domb körül zajlott a háború talán legvéresebb csatája. A szembenálló felek között 24 alkalommal cserélt gazdát a „hegy”, ami a heves összecsapások következtében elvesztette eredeti formáját, olyannyira, hogy egy földön fekvő fehér ló alakját vélte felismerni benne az utókor.

„Azért imádkozunk, hogy eljusson Istenhez, ahogy az áldozatok vére a földből az égre kiált, és az Úr adjon az áldozatoknak örök békét” – fogalmazott Lee az esemény előtt. „A koreai háború komoly áldozatokat követelt, és még mindig nem ért véget” és fegyveres konfliktus okozta sebek hetven év alatt sem gyógyultak be. „Észak- és Dél-Korea népe ma is szenved a háború következményeitől és tovább folytatódik az ellenségeskedés” – emlékeztetett a főtitkár, aki arra is rámutatott, hogy a Koreai-félsziget konfliktus nem polgárháború, hanem globális hatalmak szembenállása, ezért a két ország békés együttélése egyben a „világbéke kulcsa” is.

Krisztus egyháza pedig arra hívatott, hogy Isten eszköze legyen a békéhez vezető úton. Az egyházvezető ezzel kapcsolatban önkritikusan nyilatkozott: „Az egyház nem volt képes túltenni magát azon az érzésen, hogy a háború áldozata, és ez tovább erősítette a háború sebeit” – mondta Lee. „Isten kegyelméért imádkozunk, hogy elég erősek legyünk szembenézni a múlttal és begyógyítsuk a háború okozta sebeket.”

Sokak mellett az ökumenikus békenyilatkozatot is jegyző Ázsiai Keresztyén Konferencia (CCA) is megerősítette szolidaritását és megújította elkötelezettségét a koreai egyházak megbékélésért és újraegyesítésért folytatott küzdelmének támogatására.

A CCA titkára, Mathews George Chunakara a Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyháza (PROK) által a demilitarizált övezetben szervezett békegyűlésére küldött nyilvános üzenetében úgy fogalmazott, hogy a megemlékezés, kiengesztelődés, béke és újraegyesülés mozzanatait magába foglaló rendkívüli istentiszteleti alkalom újabb ösztönzést jelent a szélesebb ökumenikus összefogásnak a Koreai-félsziget békéjéért.

„A még mindig meglévő feszültség a Koreai-félszigeten az 1950-es évek nemzetközi hatalmi játszmáinak következménye” – tette hozzá az indiai Tamás-keresztyének anglikán ágához tartozó Mar Thoma Szír Egyház laikus vezetője. „A koreai háború keservesen hosszú története megmutatta, hogy a háborúk és a katonai konfliktusok nem hoznak mást csak félelmet, ellenségeskedést, pusztítást és szenvedést.”

Chunakara hangsúlyozta, hogy a béke víziójának újbóli megerősítése és a koreai egyesülési folyamat támogatása a koreai emberek személyes vágyában gyökerezik.

Fordítás: Kiss Csenge Zsófia és Tóth András

Szubjektív püspöki útinapló

Bogárdi Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 2016-ban mindkét koreai testvéregyházunk, a Koreai Presbiteriánus Egyház (PCK) és a Korai Köztársaság Presbiteriánus Egyháza (PROK) zsinatára ellátogatott. Bejegyzéseiben személyes élményeit és gondolatait osztotta meg a koreai útjáról.