Zsinati Bíróság

A Zsinati Bíróságot a Zsinat által választott tíz lelkészi és tíz világi bíró alkotja. Az egyházi bíráskodásról szóló törvényben meghatározott fegyelmi és igazgatási ügyekben jár el. Tagjait a ciklus második ülésén választják meg az egyházkerületek javaslata alapján.