Beiktatták a Tiszáninneni Református Egyházkerület új elnökségét

Pásztor Dániel püspök és Molnár Pál főgondnok szombaton tették le esküjüket és átvették a hivatalt elődjeiktől, Csomós József püspöktől és Ábrám Tibor főgondnoktól.

A Tiszáninnei Református Egyházkerület alakuló közgyűlésén ismertették a szavazatok összesítésének eredményét és kihirdették az egyházkerületi választások eredményeit, majd beiktatták tisztségükbe Pásztor Dániel püspököt és Molnár Pál főgondnokot eskütétellel. Az új tisztségviselőket november 18-án választották meg az egyházkerület élére. Megbízatásuk hat évre szól. A koronavírus-járvány miatt a püspökszentelő ünnepi istentiszteletet tavasszal tartják meg.

új elnökség tirek 2021

Fotó: Európa Rádió

A boon.hu beszámolója szerint megválasztották az egyházkerület további tisztségviselőit is: a püspökhelyettesi feladatokat ellátó lelkészi főjegyzővé Barna Sándor halmaji lelkipásztort, a főgondnok-helyettesi feladatokat ellátó világi főjegyzővé Szemán Ákos taktaharkányi presbitert választották. Lelkészi jegyző Hangó István, világi jegyző Pecze János, jogtanácsosok pedig Rácz Mária és Homa János lettek. Egyházkerületi számvevővé Balla Lászlónét, iskolaügyi tanácsossá Újhelyi Jánost, püspöki főtanácsossá Szűcs Endrét, székházigazgatóvá Domokosné Fazekas Hajnalkát választották. Az egyházkerületi iskolák igazgatótanácsának elnökévé Szűcs Endre lelkipásztort, az egyházkerület tanintézeteinek zsinati képviselőjévé Csernaburczky Ferenc kazincbarcikai iskolaigazgatót, pótképviselővé Nagy Attila diósgyőri iskolaigazgatót választották. Püspöki titkárrá Rácsok András lelkipásztort, pénztárossá Gombos Péter lelkipásztort nevezték ki.

Ahogy arról már beszámoltunk, januárban veszi át hivatalát a megújult dunamelléki elnökség is: Balog Zoltán püspököt és Veres Sándor főgondnokot január 25-én iktatják be. Dunántúlon január 29-én tartják az alakuló egyházkerületi közgyűlést.