Biztos Kezdet Gyerekház már Sellyén is

Átadták az idén ökogyülekezeti címben részesült Biztos Kezdet Gyerekházat az Ormánság fővárosában, Sellyén. A beruházás ugyan már tavaly lezárult és a megújult gyülekezeti házban megkezdhette működését, az épület ünnepélyes átadása a járványhelyzet miatt elmaradt, így a pénteki ünnepséggel adtak hálát a helyi közösség gazdagodásáért, fejlődéséért.

sellyei Biztos Kezdet Gyerekház átadása - fotó: Kalocsai Richárd

Fotó: Kalocsai Richárd

A Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Nagy Csaba országgyűlési képviselő és Nagy Attila, Sellye polgármestere részvételével zajló ünnepségen köszöntőt mondott Sinkovicz Richárd református lelkész, amelyben hangsúlyozta, hogy a református gyülekezet legtöbb programja a családokért, a gyermekekért van, mivel az ország jövőjét a gyermekek határozzák meg. – Ezzel a gyermekházzal egy olyan célt érhetünk el, ahol egy helyszínen láthatjuk ezeket a gyermekeket, családokat, így valóban Isten közelségében tudunk együtt lenni – hangsúlyozta a lelkipásztor, idézve Pál thesszalonikaiakhoz írt első levele 3. részének 9. és 10. versét:

„Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettek minket a mi Istenünk előtt, amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket.”

– Ebben az igeszakaszban Pál apostol hálát ad a gyülekezetért. Úgy gondolom, hogy nekünk is van okunk a hálaadásra, hogy megköszönjük Istennek mindazt, amivel megajándékozott bennünket. Lelkipásztorként olyan hittanos gyermekem lehet az óvodában, akit itt, a gyerekházban ismertem meg. Úgy vélem, hogy ez annak a lépcsőnek az első foka, amit az Úristen eltervezett ennek a gyülekezetnek az életére, és amin tudnunk kell járni – emelte ki Sinkovicz Richárd. – A másik gondolat – folytatta a lelkipásztor –, amit szeretnénk az önök szívébe helyezni: a sellyei református templomban található egy fakazetta, amelyre a Korinthusi levél egyik igéje van írva: „a szeretet türelmes”. Magam is úgy gondolom, hogy a szeretetben gyarapodni kell, egyénenként, közösségileg, akár családjainkban, munkahelyünkön. Gyarapodnunk kell a szeretetben, amely türelmes, amely soha nem múlhat el az életünkből. Tudjunk ezzel a szeretettel egymáshoz fordulni, tudva azt, hogy bármit is értünk el, az az Úristentől van, akár egy gyerekház, egy tanoda, egy gyülekezet, vagy bármilyen ajándék, amit tőle kaphattunk.

Az ünnepséget a tanoda egyik diákja folytatta, Aranyosi Ervin A szeretet gyógyít című versével mondott hálát: „Ami kiáramlik, az visszatér hozzád, / ha az szeretet volt, szeretetet hoz rád! / Ezzel a tudattal sokkal könnyebb élni: / ahol szeretet van, nincsen okunk félni!”

sellyei Biztos Kezdet Gyerekház átadása - fotó: Kalocsai Richárd

Nagy Attila polgármester, Nagy Csaba országgyűlési képviselő, Balog Zoltán püspök és Sinkovicz Richárd református lelkész átvágják az ünnepi átadást jelképező szalagot

Fotó: Kalocsai Richárd

– Ez egy nagyon szép délután, hiszen minden itt van, amiből a jó élet lesz. Elsősorban itt vannak a gyermekeink, itt vannak a szüleik, az édesanyák, a nagymamák, az édesapák és a nagypapák is, itt van ez a gyönyörű vidék, az Ormánság. A mai ószövetségi igében az Úristen a földet áldja meg, és megáldja azokat, akik rajta vannak – hangsúlyozta ünnepi beszédében Balog Zoltán püspök. – Mindannyian azért imádkozunk, hogy ezen a földön úgy lehessen élni, ahogy azt nekünk az Úristen ajándékba adta, boldogságban, szeretetben, hogy a fiataljainknak ne kelljen elmenniük, itt maradhassanak, és az egyház, az önkormányzat, az állam, a kormányzat úgy működjön együtt, hogy az valóban az emberek javát és Isten dicsőséget szolgálja.

sellyei Biztos Kezdet Gyerekház átadása - fotó: Kalocsai Richárd

A hálaadó istentiszteleten Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét

Fotó: Kalocsai Richárd

– A sellyei református gyerekház célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő gyermekek testi, szellemi fejlődésének biztosítása. Programjaink a heti rendszerességgel megvalósuló mozgásfejlesztő foglalkozások, komplex zenei fejlesztések, családi ünnepek megtartása. Különösen fontos a rászoruló családok esetében a kisétkeztetés biztosítása, amely az egészséges táplálkozást segíti elő. A gyermekek mellett feladatunk a szülőkre irányuló szolgáltatások: beszélgető körök, szüléssel, kismamasággal kapcsolatos havi dúlai program. Igyekszünk szeretetteljes légkörben jól érezni magunkat, a bizalom és a családok segítését alapvető feladatának tekinti a sellyei Biztos Kezdet Gyerekház közössége – emelte ki Pandur Ibolya, a gyerekház vezetője.

A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodája tavaly januárban vette át az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával megvalósuló fejlesztési projektet a Magyarországi Református Egyháztól. A program keretében az épületet akadálymentesítették, így a közösségi terek, a mosdó és a konyha már kerekesszékkel is megközelíthető. A vizesblokkok teljes átalakításon estek át, korszerűsítették a villanyhálózatot is; az épület bővítésével pedig létrehoztak egy irodát. Az gyermekház nem csak belülről újult meg, de újrafestették a homlokzatot, új kaput és járdát is készítettek, a gyermekek számára pedig kiváló játszóteret hoztak létre.

Biztos kezdet

Ahol az Isten hozott nem csak szlogen – a parokia.hu riportja a sellyei Biztos Kezdet Gyerekházról.

sellyei Biztos Kezdet Gyerekház átadása - fotó: Kalocsai Richárd

Fotó: Kalocsai Richárd

Spantler Gábor gyülekezeti főgondnokot arról is kérdeztük, hogy a júliusi viharkár következményeinek felújításával hol tart a település. – Azt mondtuk a lelkésszel azon a pénteki éjszakán, hogy az Úr velünk van. És ez így van ma is. Nem csak Sellyén, de a hozzánk tartozó szórványtelepüléseken is sérüléseket szenvedtek el a templomok, a parókiák, a vendégházak tetőszerkezetei, a cserkészlak, a kákicsi Kiss Géza emlékház, a drávaiványi fakazettás templom – idézi fel Spantler Gábor. – Az egyház mellett mentőcsapatok, önkormányzatok és magánszemélyek is azonnal a segítségünkre siettek. 8,5 millió forint adományt kaptunk magánszemélyektől, alapítványoktól, illetve a társegyházak közösségeitől. A munkálatok még nem értek véget, de a drávaiványi templomot és a parókiát már sikerült felújítani, rendezni tudtuk a két vendégházunkat és a lelkészlakot, a garázsokat. Még hátra van a sellyei templomtető, kákicson a Kiss Géza emlékház, illetve a templom tetőszerkezete. A Magyarországi Református Egyház a viharkár hallatán azonnal gyűjtést szervezett, a központi bankszámlára beérkezett felajánlásokat a szeretetszolgálat koordinálja. Az a döntés született, hogy egyrészt a Sellye és a környék lakói pályázhatnak pénzügyi támogatásért, másrészt a hatalmas kárt szenvedett kákicsi emlékház tetőszerkezetet teljes mértékben felújítják – számolt be a gyülekezet főgondnoka.